หอการค้าพังงา ร่วมมือกับท้องถิ่น วางแผนจัดการขยะในอำเภอคุระบุรี

หอการค้าพังงา ร่วมมือกับท้องถิ่น วางแผนจัดการขยะในอำเภอคุระบุรี

หอการค้าพังงา ร่วมมือกับท้องถิ่น วางแผนจัดการขยะในอำเภอคุระบุรี

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายกฤษ ศรีฟ้า ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 หลังจากกลับจากงานพิธีเจริญอายุวัฒนมงคล ครบ 6 รอบ 72 ปี หลวงพ่อพระครูวิสิฐศาสนการ (สมบูรณ์ กนฺตลีโล) เจ้าอาวาสวัดนิคมสโมสร เจ้าคณะจังหวัดพังงา ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ 4 อบต. และ 1 เทศบาล ของอำเภอคุระบุรี เพื่อวางแผนการจัดการขยะในเขตอำเภอคุระบุรี ซึ่งได้ข้อสรุป คือ. อบต.คุระ จะจัดหาพื้นที่จัดการขยะแปลงใหม่หลังจากที่เดิมใช้ร่วมกันมา ไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ำและมีพื้นที่จำกัดมีขยะเดิมสะสมสองหมื่นตัน ให้หอการค้าประสานการไปศึกษาดูงานโรงงานแยกขยะ RDF ที่เทศบาลทุ่งสง พร้อมกับเยี่ยมชมโรงปูนดูการรับซื้อ RDF ของโรงปูนทุ่งสง จัดทำโครงการหางบประมาณทำโรงแยกขยะ RDF ไม่เกิน 50 แรงม้า เพื่อจะได้ไม่ติดปัญหากฎหมายผังเมือง และให้หอการค้าประสานนายอำเภอคุระ เพื่อเอาเรื่องทั้งหมดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอำเภอคุระบุรีโดยเร็ว.


ยุวลักษณ์ ขนิษฐนาม ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม