จังหวัดนครนายก ให้พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด – 19 เนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม

จังหวัดนครนายก ให้พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด – 19 เนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม

นครนายก จังหวัดนครนายก ให้พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด – 19 เนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่ม

จังหวัดนครนยก ให้พ่อค้า-แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก เข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 เนื่องจากพบผู้เข้าข่ายติดเชื้อเพิ่มขึ้น จึงสั่งให้พ่อค้า-แม่ค้าเก็บสินค้าและให้เข้ามาตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ทุกรายที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จังหวัดนครนายก ได้มีคำสั่งให้เทศบาลเมืองนครนายก ประกาศเสียงตามสายให้พ่อค้า-แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก ได้ทำการเก็บสินค้าที่นำมาจำหน่ายในตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก ทุกรายเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคโควิด – 19 เนื่องจากพบผู้เข้าข่ายที่มีอาการจะติดเชื้อเพิ่มขึ้น จึงประกาศให้พ่อค้า-แม่ทุกรายให้นำสำเนาบัตรประชาชนเข้าลงชื่อเพื่อเข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคโควิด – 19 เวลา 13.00 น.ของวันนี้เป็นต้นไป ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครนายก ตึกสิงโต ตลับ

จังหวัดนครนายก โดยนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้มีคำสั่งให้เทศบาลเมืองนครนายก ออกเสียงตามสายประกาศให้พ่อค้าแม่ค้าทำการเก็บสินค้าเพื่อปิดตลาดทำความสะอาดฆ่าเชื้อเนื่องจากพบผู้มีอาการเข้าข่ายจึงให้พ่อค้าแม่ค้าทุกรายเข้าตรวจคัดกรองเพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคของกระทรวงสาธารสุขโดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของชาวจังหวัดนครนายก

สมบัติ เนินใหม่ นครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม