เพื่อชาติและราชบัลลังก์ รอง กอ.รมน.จ.สิงห์บุรี ให้กำลังใจพร้อมให้โอวาทนักเรียนที่สมัครเตรียมทหารรอบพิเศษ 4 นาย

เพื่อชาติและราชบัลลังก์ รอง กอ.รมน.จ.สิงห์บุรี ให้กำลังใจพร้อมให้โอวาทนักเรียนที่สมัครเตรียมทหารรอบพิเศษ 4 นาย

เพื่อชาติและราชบัลลังก์ รอง กอ.รมน.จ.สิงห์บุรี ให้กำลังใจพร้อมให้โอวาทนักเรียนที่สมัครเตรียมทหารรอบพิเศษ 4 นาย

สืบเนื่องจาก กองทัพบก ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหารรอบพิเศษ ในส่วนของ กองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 ในส่วนของการรับสมัครคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่ม (โควตาจังหวัด หรือ พื้นที่พิเศษ/ข้อมูลการรับสมัคร ณ 29 ธ.ค.63) โดยมีนโยบายการรับสมัครสอบแบบเฉพาะกลุ่มในปีนี้ เนื่องจาก กองทัพบก มุ่งหวังเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนผู้มีฐานะยากจน ในถิ่นทุรกันดาร และประชาชนทั่วไปที่รักในอาชีพทหาร ได้มีช่องทางและสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกอย่างเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำ ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความมุ่งมั่นและมีอุดมการณ์ ได้เข้ารับราชการอย่างเป็นรูปธรรม

การสอบคัดเลือกแบบเฉพาะกลุ่มจะเปิดรับสมัครทางออนไลน์ที่ www.crma.ac.th ตั้งแต่ 28 ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64 และกองทัพภาคจะดำเนินการ้สอบภาควิชาการในพื้นที่เพื่อความสะดวกของนักเรียน โดยกองทัพบกยกเว้นค่าสมัครสอบ และมอบให้หน่วยทหารช่วยอำนวยความสะดวกแก่เยาวชน เช่น การยื่นสมัคร การเดินทางมาสอบ ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบในแบบกลุ่มเฉพาะ ยังสามารถไปสมัครสอบในภาพรวมรอบปกติได้อีกครั้ง สำหรับเยาวชนที่มีคุณสมบัติยื่นความประสงค์และขอรับการอำนวยความสะดวกในการสมัครสอบได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือสอบถามได้ที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 0-3739-3132 , 0-3739-3010 ถึง 4

สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี มีนักเรียนที่สมัครเข้าสอบคัดเลือกจำนวนทั้งหมด 4 ราย คือ 1.นายสุวรรณภัฏ เต็งวงษ์วัฒนะ 2.นายไกรวิชญ์ คามรักษ์ 3.นายศตพรรษ บัวโรย และ 4.นายกิตติพศ คงดี ซึ่งทั้ง 4 นาย เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี พันเอก ชายธนัญชา วาจรัต รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดสิงห์บุรี (ฝ่ายทหาร) ได้กล่าวกับผู้สมัครฯ ทั้ง 4 นายว่า “ถึงแม้ว่าตามโควตาในการสอบคัดเลือกนั้นจะได้จังหวัดละ 1 นาย แต่ก็สามารถไปสอบในภาคปกติได้ต่อ เพราะฉะนั้นทั้ง 4 คนนี้ก็มีโอกาสเข้าได้ หรือว่าปีนี้ไม่ได้ ก็ยังมีปีหน้า และสามารถสอบได้ถึง 3-4 ครั้ง ตั้งใจจะบอกกับน้องๆ ว่า อาชีพ “ทหาร” เป็นอาชีพที่ดี มีเกียรติ ทำงานเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ถ้าทุกคนอยากมีความภาคภูมิใจในเกียรติยศ มีความจงรักภักดี ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้มาสมัครเป็นทหารกันได้เลย” จากนั้น พันเอก ชายธนัญชา ได้มอบตุ๊กตาออมสินทหารให้กับผู้สมัครฯ ทั้ง 4 นาย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ณัฏฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สิงห์บุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม