พังงา-เหล่ากาชาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ( Plus One Blood Ponation More lives )

พังงา-เหล่ากาชาดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ( Plus One Blood Ponation More lives )

พังงา-

วันที่ 5 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00-11.30 น.ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกะปง จ.พังงา นางนภาพร ขวัญเซ่ง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ( Plus One Blood Ponation More lives ) ในการนี้ นายมณทิพย์ นำพา ปลัดอาวุโส รักษาการแทนนายอำเภอกะปง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะปง ข้าราชการครู อส.อ.กะปง พนักงาน และ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิตกว่า 60 คน ทุกคนจะได้รับหน้ากากอนามัยของเหล่ากาชาดไว้เป็นที่ระลึก และผู้ที่เข้าสู่พื้นที่รับบริจาคโลหิตทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล.

(ภาพ บุญชม ประกอบแสง)

ยุวลักษณ์ ขนิษฐนาม ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม