สุโขทัย เพิ่มมาตรการเข้มผู้ที่มาจาก 8 จังหวัดเสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน ปิดสถานศึกษาให้เรียนออนไลน์

สุโขทัย เพิ่มมาตรการเข้มผู้ที่มาจาก 8 จังหวัดเสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน ปิดสถานศึกษาให้เรียนออนไลน์

สุโขทัย เพิ่มมาตรการเข้มผู้ที่มาจาก 8 จังหวัดเสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน ปิดสถานศึกษาให้เรียนออนไลน์
นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ได้มีการยกระดับมาตรการเร่งด่วนป้องกันการระบาด โควิด 19 โดยขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงนี้ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 8 จังหวัดที่มีความเสียงสูง คือผู้ที่เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทร์บุรี จังหวัดนครปฐมและจังหวัดตาก ให้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที และให้ทำการกักตัว 14 วัน
งดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ บ่อนไก่ สนามประลองชนไก่ สนามมวย ส่วนร้านอาหารและเครื่องดื่มให้เปิดจำหน่ายตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด และห้ามไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหาร
ประกอบกับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ผู้ปกครองที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดที่มีความเสี่ยง เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย ได้มีมติให้ให้สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หยุดทำการเรียนการสอน โดยให้จัดการเรียนการสอนและติดตามผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5-15 มกราคม 2564 และเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ของสุโขทัย มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 1 ราย ยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาลสุโขทัย

ฤดี ธนวณชย์วรชัย สุโขทัย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม