ราชบุรี – บุญยิ่ง” ติดตามความคืบหน้าสร้างสะพานห้วยม่วง

ราชบุรี – บุญยิ่ง” ติดตามความคืบหน้าสร้างสะพานห้วยม่วง

ราชบุรี – บุญยิ่ง” ติดตามความคืบหน้าสร้างสะพานห้วยม่วง

วันที่ 7 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น ทางถนนรอยต่อบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ถึงบ้านห้วยน้ำหนัก หมู่ที่ 6 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี หลังช่วงเดือน ต.ค.63 ที่ผ่านมา ถนนเส้นดังกล่าวได้ถูกน้ำป่ากัดเซาะจนได้รับความเสียหาย ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ โดยมีนายองอาจ แดงสั้น ว่าที่ ส.อบจ.ราชบุรี เขตอ.สวนผึ้ง, นายปัญญา บุญเลิศ นายกอบต.ตะนาวศรี, นายสมชาย มณีวิหก ผอ.กองช่าง อบจ.ราชบุรี ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น ผู้นำพื้นที่ ให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูลความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้างสะพานให้รับทราบ

นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงเมื่อปลายปี 63 ที่ผ่านมา ทำให้ถนนในเขตอ.สวนผึ้ง ถูกกัดเซาะพังได้รับความเสียหายจำนวนหลายแห่ง ส่งผลให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบในการใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตนจึงไปประสานทางกองช่าง อบจ.ราชบุรี ตลอดจน อบต.ตะนาวศรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการก่อสร้างสะพานที่ถนน รบ.4043 บ้านห้วยม่วง-บ้านห้วงน้ำหนัก งบประมาณ 2,430,000 บาท ตัวสะพานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 26 เมตร ส่วนท่อระบายน้ำเดิมที่มีต้องขุดออก เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีก จึงจำเป็นต้องสร้างเป็นสะพานคอนกรีต เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยกำหนดการดำเนินการก่อสร้างไว้ประมาณ 120 วัน หรือ ประมาณ 4 เดือน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเครื่องจักรเข้ามาปรับพื้นที่ เพื่อเร่งดำเนินการสร้างสะพานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ซึ่งภายหลังนายปัญญา บุญเลิศ นายกอบต.ตะนาวศรี ได้เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนกล่าวขอบคุณ นางบุญยิ่ง ส.ส.ราชบุรี และ อบจ.ราชบุรี ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น ที่เห็นความสำคัญเรื่องความสะดวก และปลอดภัย ของประชาชน ในการลงพื้นที่สำรวจและติดความความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างสะพานให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

ในโอกาสนี้ นางบุญยิ่ง ส.ส.ราชบุรี พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการซ่อมแซมถนน และป้องกันตลิ่ง ณ ซอยทุ่งแฝก 1 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแฝก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี หลังบ้านเรือนของประชาชน และพื้นที่อยู่อาศัย ถูกกระแสน้ำป่ากัดเซาะ ได้รับความเสียหาย โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการช่วยเหลือหาแนวทางป้องกันกระแสน้ำป่า และตลิ่งที่อาจพังทลายลงมาซ้ำอีก โดยมีการนำกระสอบทราย สร้างฝายชะลอน้ำ รวมทั้งการประสานจัดหางบประมาณมาดำเนินการป้องกันความเสียหาย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว และลดความวิตกกังวลของชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ภายในพื้นที่บริเวณดังกล่าว

/////////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

การเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม