เชียงราย-รวบหนุ่มสุราษฎร์ ลอบข้ามแดนจากเมียนมาหลังไม่มีงานทำ

เชียงราย-รวบหนุ่มสุราษฎร์ ลอบข้ามแดนจากเมียนมาหลังไม่มีงานทำ

รวบหนุ่มสุราษฎร์ ลอบข้ามแดนจากเมียนมาหลังไม่มีงานทำ

เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผบ.ฉก.ม.3 กองกำลังผาเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน ผกก.ตม.จว.เชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันทำการควบคุมตัวนายวันชัย ดวงมุกสิก อายุ 47 ปี ชาว ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ในข้อกล่าวหา เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองและไม่ผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความมาตรา แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 1) ข้อ 3 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12) ฝ่าฝืนคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายที่ 1367/2563 ลง 20 มี.ค.63 เรื่อง ระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้าและช่องทางอื่นๆตลอดแนวชายแดนจังหวัดเซียงรายเป็นการชั่วคราว

โดยการจับกุมครั้้งนี้ทาง เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ม.3 ได้สนธิกำลังาดตระเวณในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่ชายแดน ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงการลักลอบนำสิ่งผิดกฏหมายเข้ามาในประเทศ โดยได้ขณะกำลังข้ามพรมแดนที่แม่น้ำสาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย จากประเทศเพื่อนบ้าน ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการเรียกตรวจสอบ โดยชายดังกล่าวได้สารภาพว่าต้องการเดินทางกลับบ้านเนื่องจากได้ข้ามแดนไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านแต่โควิด-19 ระบาดทำให้ไม่มีงานทำจึงได้ข้ามพรมแดนมาเพื่อจะกลับบ้าน
/////////////////////////

ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

ข่าวอาชญากรรม