ราชบุรี – รพ.โพธาราม ส่งบุคลากรทางการแพทย์ช่วยรพ.สนามที่จ.สมุทรสาคร

ราชบุรี – รพ.โพธาราม ส่งบุคลากรทางการแพทย์ช่วยรพ.สนามที่จ.สมุทรสาคร

วันที่ 11 ม.ค.64 นพ.สุเทพ จันทรเมธีกุล ผอ.รพ.โพธาราม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธาราม ร่วมส่งและเป็นกำลังใจให้ 11 ผู้กล้าผู้เสียสละ ทีมบุคลากรชุดปฎิบัติงานรพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ช่วยจ.สมุทรสาคร โดยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และขยายไปจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่ต้องกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ซึ่งเขตสุขภาพที่ 5 ได้ขอสนับสนุนทีมด้านการแพทย์ จากจ.ราชบุรี เพื่อไปร่วมดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่รพ.สนาม วัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร โดยกำหนดให้ทีมจากจ.ราชบุรีไปปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 11 – 18 ม.ค.64 โดยบุคลากรชุดปฏิบัติงานรพ.โพธาราม ทีมสหสาขาวิชาชีพจำนวน 11 คน มีบทบาทและหน้าที่ปฏิบัติงานรพ.สนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่วัดโกรกกราก ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 จัดตารางเวรผู้ปฏิบัติงานทุก 8 ชม. ตลอด 24 ชม. สรุปผลการปฏิบัติงานและแจ้งผู้สั่งการด้านการแพทย์ ที่จุดรพ.สนามทุกวัน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

นพ.สุเทพ จันทรเมธีกุล ผอ.รพ.โพธาราม กล่าวว่า ตนขอแสดงความชื่นชม กับบุคลากรชุดปฏิบัติงานรพ.สนามรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 11 คน ในโอกาสที่จะไปปฏิบัติงานรพ.สนาม ที่วัดโกรกกราก จ.สมุทรสาคร ตนรู้สึกปลาบปลื้มใจที่พวกเราชาวรพ.โพธาราม ให้ความสำคัญทั้งการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในรพ.โพธาราม และทีมที่กำลังจะเดินทางไปช่วยเหลือที่จ.สมุทรสาคร ขอขอบคุณในความเสียสละของบุคลากรชุดปฏิบัติงานรพ.สนาม ตนเชื่อว่าการปฏิบัติงานครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติงานในรพ.ที่ช่วยปฏิบัติงานแทนผู้ที่เดินทางไปปฏิบัติงานจ.สมุทรสาคร

////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม