เมืองชาละวันประชุมโต๊ะข่าววางมาตรการเข้มเฝ้าระวังยาเคนมผงหวั่นแพร่ระบาดในหมู่วัยรุ่น

เมืองชาละวันประชุมโต๊ะข่าววางมาตรการเข้มเฝ้าระวังยาเคนมผงหวั่นแพร่ระบาดในหมู่วัยรุ่น

เมืองชาละวันประชุมโต๊ะข่าววางมาตรการเข้มเฝ้าระวังยาเคนมผงหวั่นแพร่ระบาดในหมู่วัยรุ่น

วันที่ 15 ม.ค. 2564 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อำนวยการให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ ปลัดจังหวัดพิจิตร ในฐานะประธานคณะกรรมการโต๊ะข่าวรับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ 3/2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 อ.เมืองพิจิตร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการโต๊ะข่าวรับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2564 ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และบริหารจัดการ เข้าร่วมการประชุม

โดยมีประเด็นสำคัญถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งขณะนี้สถานการณ์อยู่ในภาวะการระบาดลดลงทั้งนี้สาเหตุอาจเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ที่มีการเข้มงวดสถานบันเทิงและแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นในสถานบันเทิงต่างๆ นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการสั่งการให้ติดตามข่าวเฝ้าระวัง “ยาเคนมผง” ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทใหม่ที่พบในประเทศไทย โดยในปัจจุบันพบว่ากลุ่มวัยรุ่นนำยาเค ผสมกับสารเสพติดอื่นอีกหลายชนิด เช่น ยาไอซ์ เฮโรอีน ยานอนหลับ (โรเซ่) นำมาผสมกันจนมีลักษณะละเอียดคล้ายนมผงแล้วนำมาเสพ จึงถูกเรียกว่า “ยาเคนมผง” เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายทำให้ผู้เสพมีอาการรุนแรง ประสาทหลอน คิดว่าจะถูกทำร้ายเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาท และหากยิ่งมีการใช้ร่วมกันหลายชนิดก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยง บางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต แต่ล่าสุดขณะนี้ยังไม่พบการแพร่ระบาดแต่อย่างใด ซึ่งในที่ประชุมได้มีกาสั่งการให้ทุกภาคส่วนช่วยกันรณรงค์และเฝ้าระวังทุกภาคีเครือข่ายแล้ว

สิทธิพจน์ พิจิตร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม