ราชบุรี – โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนราชบุรี

ราชบุรี – โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนราชบุรี

ราชบุรี – โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชนราชบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 18 ม.ค.64 ที่หอประชุมอ.เมืองราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดราชบุรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิฯ จำนวน 1,500 ผืน มอบให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จ.ราชบุรี โดยมีนายอำเภอทั้ง 10 อำเภอเป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาว

ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดราชบุรี ได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมเป็นช่วงๆนับตั้งแต่เดือน ธ.ค.63 เป็นต้นมา ส่งผลให้มีอากาศหนาวเย็นในทุกพื้นที่อำเภอ มีอุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ยที่ 16-17 องศาเซลเซียส ทำให้ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ยากไร้และเด็ก ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นลงในครั้งนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเมียนมา บริเวณอ.สวนผึ้ง อ.บ้านคา และอ.ปากท่อ ที่ได้รับผลกระทบหนักเพราะพื้นเป็นภูเขาและป่าไม้ ส่งผลให้มีอากาศหนาวเย็น

//////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม