สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาวัดบ้านแกงเลี้ยว ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้แก่นายอำเภอ 9 อำเภอ เป็นอำเภอเมืองจันทร์ 200 ผืน อำเภอยางชุมน้อย อำเภอวังหิน อำเภอปรางค์กู่ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอห้วยทับทัน อำเภอพยุห์ อำเภอบึงบูรพ์ และอำเภอศิลาลาด อำเภอละ 100 ผืน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,000 ผืน เพื่อส่งมอบแก่ประชาชนในแต่พื้นที่ต่อไป
ในโอกาสนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่กาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พลตำรวจตรี สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชกาจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้ร่วมกันมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองจันทร์ จำนวน 50 คน ด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็นในครั้งนี้
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภาวะอากาศหนาวเย็นในปี 2563 จำนวน 167,701 ครัวเรือน 208,332 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 106,413 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 3,218 คน คนพิการทุพพลภาพ 27,112 คน ผู้มีรายได้น้อย 33,280 คน และผู้ประสบความเดือดร้อน 53,970 คน จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบผ้าห่มกันหนาวไปแล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,000 ผืน

*************


บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม