กาญจนบุรี จัดกิจกรรม “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม”

กาญจนบุรี จัดกิจกรรม “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม”

กาญจนบุรี จัดกิจกรรม “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม”

วันนี้ 28 ม.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม” โดยมี นายบรรณรัตน์ เก่งกสิกิจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วม

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid – 19 ) ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง รวมถึงกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตระหนักถึงประชาชน ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ปรับรูปแบบการทำงานเชิงรุก เพื่อระดมทรัพยากรในการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของ พม. คือ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ติดเตียง ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง เข้าไม่ถึงบริการสวัสดิการสังคม จึงได้จัดกิจกรรม “พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม” ขึ้นเพื่อเป็นการระดมทรัพยากรจากผู้มีจิตศรัทธา ภาครัฐ ภาคเอกชน และจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับความต้องการให้กับประชาชนผู้ประสบปัญหา ที่ขาดแคลน เครื่องอุปโภค บริโภค ในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในการรับแจ้งเรื่องราว ร้องทุกข์ และเบาะแสสังคม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้คลี่คลายจากสถานการณ์ความเดือดร้อนที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้รวดเร็วตอบสนองการแก้ไขปัญหาประชาชนได้รวดเร็ว ฉับไว ทันต่อสถานการณ์ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถ Moblie ปันสุข สู่ชุมชน ./
//////////////////////////////////////


ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม