อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัด20หลักสูตรด้วยระบบออนไลน์เพิ่มทักษะเสริมอาชีพสู้โควิด

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัด20หลักสูตรด้วยระบบออนไลน์เพิ่มทักษะเสริมอาชีพสู้โควิด

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัด20หลักสูตรด้วยระบบออนไลน์เพิ่มทักษะเสริมอาชีพสู้โควิด

โควิดระบาดส่งผลกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหันใช้เทคโนโลยีระบบออนไลน์ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการและแรงงานไทยให้ก้าวไกลทันยุค ทันสมัย จัดโปรแกรม 20 หลักสูตร นั่งเรียนอยู่บ้านเติมเต็มความรู้ได้ไม่ตกยุค แต่วิชาช่างบางแขนงก็คงยังต้องเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติพบเจอครูอาจารย์และฝึกฝนการใช้อุปกรณ์เพื่อให้เกิดความชำนาญ

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันต้อนรับ จากนั้นอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของการฝึกอบรมสาขาวิชาชีพต่างๆของ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร จากนั้นให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ที่เกิดขึ้นระลอก 2 ทำให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องปรับกลยุทธ์ในการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่แต่เดิมผู้เข้าฝึกอบรมต้องมารวม ต้องมาเรียนในศูนย์ฯ หรือในที่ตั้ง แต่หลังจากนี้ก้าวเข้าสู่การฝึกทักษะแบบ New Normal ดังนั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ทุกแห่งทั่วประเทศได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ฟรี 20 หลักสูตร ได้แก่ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advanced , การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน , เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ , การสร้างงานสร้างอาชีพด้วยระบบ E-Commerce , การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop illustrator , การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ , การเขียนแบบก่อสร้าง 3D ด้วยโปรแกรม Sketch-up , การสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย Google Form , การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Solid Work ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร , ภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อการทำงาน ไคเซ็น ( KAIZEN ) เพื่อการปรับปรุงงาน , การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power point 2010 เทคนิค , การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว การใช้ Google Application เพื่อธุรกิจ , การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล , การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016 และ การสร้างอินโฟกราฟฟิกเบื้องต้น

ผู้สนใจสามารถค้นหาหลักสูตรและลงทะเบียนสมัครฝึกอบรมได้ที่เว็บไซต์www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTraining เลือกหลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม เฉพาะที่มีสัญลักษณ์รูปกล่องของขวัญอยู่ด้านหน้าชื่อหลักสูตร เมื่อลงทะเบียนแล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งกำหนดการและแนะนำวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเมื่อถึงวันอบรมให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมผ่านระบบ Application Zoom Meeting และประเมินผลการฝึกผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินจะสามารถพิมพ์วุฒิบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองอีกด้วย แต่ก็ต้องยอมรับว่าวิชาช่างบางแขนง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ช่างเครื่องยนต์ ก็คงยังต้องเรียนทั้งทฤษฎีแบบ New Normal และการเรียนภาคปฏิบัติก็ต้องพบเจอครูอาจารย์และฝึกฝนการใช้อุปกรณ์เพื่อให้เกิดความชำนาญ โดยใช้วิธีเรียนทั้ง 2 ระบบควบคู่กัน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ สพร. และสนพ. ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

สิทธิพจน์ พิจิตร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม