ตาก ร.ร.พบพระวิทยาคมเปิดเรียนวันแรก เข้ม ตรวจคัดกรองอุณภูมินักเรียนและบุคลากร กับ 6 มาตรการป้องกัน covid 19

ตาก ร.ร.พบพระวิทยาคมเปิดเรียนวันแรก เข้ม ตรวจคัดกรองอุณภูมินักเรียนและบุคลากร กับ 6 มาตรการป้องกัน covid 19

ตาก ร.ร.พบพระวิทยาคมเปิดเรียนวันแรก เข้ม ตรวจคัดกรองอุณภูมินักเรียนและบุคลากร กับ 6 มาตรการป้องกัน covid 19
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพบพระวิทยาคมทำการเปิดเรียนวันแรก ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปิดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดย.พบพระวิทยาคม จัดระเบียบ คนเข้า-ออกภายในโรงเรียน ต้องสวมใส่แมส หน้ากากอนามัย เข้ม ตรวจคัดกรองอุณภูมินักเรียนและบุคลากร กับ 6 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส covid 19
นายวิเชษ เย็นฉ่ำ  ผู้อำนวยการ โรงเรียนพบพระวิทยาคมกล่าว่า มาตราการคัดกรองนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนพบพระวิทยาคม เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564เป็นต้นไป

1. นักเรียนที่เข้ามาบริเวณโรงเรียนต้องใส่หน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย
2 .เดินเข้ามาบริเวณการตรวจวัดอุณหภูมิ โดยมีครูเวรประจำวันเป็นผู้ตรวจวัด
3 .รับแอลกอฮอร์ในการล้างมือ และมีการจำแนกนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดกรองเป็นที่เรียบร้อย
4 .รถรับส่งนักเรียนให้มีการจอดส่งนักเรียนบริเวณหน้าอำเภอ
5 .คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนที่นำพาหนะมา ทั้งรถยนต์หรือจักรยานยนต์ให้เข้าประตูที่ 3 บริเวณข้างหอประชุม โดยจะมีครูเวรประจำวันคัดกรอง
6.ประตู2 บริเวณหน้าโรงเรียน และประตู 3 บริเวณข้างหอประชุมจะเริ่มเปิดในเวลา 06.00 น
7.ประตู3 จะปิดในเวลา 08.00 โดยผู้ที่มาหลัง 08.00 ต้องเข้าประตูที่2 ประตูเดียว เท่านั้น
8.เวลา08.00 เป็นต้นไป ผู้ที่จะเข้ามาในบริเวณโรงเรียนจะต้องคัดกรองทุกคน โดยจะมีบุคลากรเป็นผู้ดูบริเวณประตูที่ 2
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน จะเป็นแบบ ON – SITE (เรียนที่โรงเรียน)โดยยึดหลัก 6 มาตรการป้องกัน COVID – 19 ได้แก่
1.สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2.ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
3.คัดกรองวัดอุณหภูมิ
4.ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสจุดต่างๆ
5.จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร
6.ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
มีนักเรียน1,016คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา53คน
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น มัธยมปีที่ 1 ถึงมัธยมปีที่ 6
โดย.มีนายวิเชษ เย็นฉ่ำ
เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนพบพระวิทยาคม


ชวลิต วิกุลชัยกิจ/รายงาน

การศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม