ลุงตาบอด สมัคร ส.อบต. ในสุพรรณบุรี อาสาช่วยชาวบ้าน

ลุงตาบอด สมัคร ส.อบต. ในสุพรรณบุรี อาสาช่วยชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 64 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ผอ.กกต.ท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น ได้เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันแรกมีผู้มาสมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง จำนวน 2 คน ประกอบด้วยหมายเลข 1 นายสุพจน์ อร่ามรัศมี หมายเลข 2 นายธานินทร์ แย้มไสว อดีต นายก อบต.ทัพหลวง
ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง มีทั้ง 12 เขต แต่ที่ฮือฮาคือ ผู้สมัครสมาชิก อบต. เขต 12 จับฉลากได้ หมายเลข 1 คือ นายสุชาติ มะลิทอง เป็นที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นคนตาบอด ที่เคยได้คะแนนชนะในสมัยที่แล้ว เว้นมา 8 ปี วันนี้หวนคืนการลงสมัครสมาชิกอบต.อีกครั้ง มีคู่แข่ง หมายเลข 2 นายนชกร โกศลนวกิจ
ด้านนายสุชาติ มะลิทอง กล่าวว่า วันนี้ตนดีใจ นานแล้ว 8 ปี ที่ไม่การเลือกนายกอบต. และสมาชิก อบต. ทั่วประเทศ ตนตัดสินใจกลับมาลงสมัครสมาชิก อบต.ทัพหลวง อีกครั้ง แม้ว่าตนเป็นคนตาบอด แต่ตนทำงานเพื่อพี่น้องด้วยหัวใจ เชื่อว่าพี่น้องคงเลือกตนเข้ามารับใช้พี่น้อง วันนี้มีครอบครัวมาให้กำลังใจ หลังจากสมัครเสร็จลงพื้นที่ หาเสียง พบปะพี่น้องตามบ้านเรือน ตามมาตรการเว้นระยะห่าง ใส่แมสก์ ล้างมือบ่อย ตนอยากเชิญชวนพี่น้องได้ออกมาร่วมลงคะแนนเสียงในวันที่ 28 พ.ย. 64 ที่จะถึงนี้ ให้พวกเราได้มีการรณรงค์เลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ให้มีความเป็นกลางมากที่สุด

รัชนีกร โพธิ์ไพจิต สุพรรณบุรี

Related post