เฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565

(#)อำเภอดงหลวง(#)
จังหวัดมุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น.
ณ ร.ร.บ้านหนองคอง ม.8
ต.พังแดง นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์  นายอำเภอดงหลวง  พร้อมด้วย นางนีรนาท มณีฤทธิ์ ภริยา

ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคอง

โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยนางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอดงหลวง ผู้บริหารสถานศึกษา นายก อบต.พังแดง ผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต.พังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ตำบลพังแดง และประชาชนจิตอาสาร่วมในพิธี

Related post