พะเยา ทึ่ง!!พรานผึ้งหลุมป่า จับผึ้งด้วยมือ ใส่โก๋นเลี้ยง อนุรักษ์เพาะแพร่พันธุ์ อยู่กับระบบนิเวศน์ในผืนป่า

พะเยา ทึ่ง!!พรานผึ้งหลุมป่า จับผึ้งด้วยมือ ใส่โก๋นเลี้ยง อนุรักษ์เพาะแพร่พันธุ์ อยู่กับระบบนิเวศน์ในผืนป่า

พะเยา ทึ่ง!!พรานผึ้งหลุมป่า จับผึ้งด้วยมือ ใส่โก๋นเลี้ยง อนุรักษ์เพาะแพร่พันธุ์ อยู่กับระบบนิเวศน์ในผืนป่า

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้ติดตามนายสยาม สกุณา นายพรานหาผึ้งในป่าพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว หมู่ 6 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา และกลุ่มอนุรักษ์ผึ้งป่าพากันนำอุปกรณ์ ทำการหาและจับผึ้งหลุมป่า ที่อยู่ในพื้นดิน ด้วยมือเปล่าเพื่อนำมาใส่โก๋น (หรือโพรง) นำมาเพาะเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ไว้ที่บ้าน เพราะผึ้งหลุมป่าปัจจุบันจะหายาก สำหรับการหาผึ้งหลุมป่า จะมีตามป่าบริเวณภูเขาและป่าท้ายหมู่บ้าน และเทื่อเตอผึ้งหลุมป่าจะทำการใช้จอบเสียม ขุดเปิด ปากหลุมผึ้งหลุม และจะใช้มือเปล่าจับฝูงผึ้งและนางพญาผึ้ง นำผึ้งมาใส่โก๋นหรือโพรง ที่บ้าน เพื่อเป็นการ อนุรักษ์และเพาะแพ่พันธุ์ผึ้งหลุมป่า ให้อยู่กับ ระบบนิเวศน์ของผืนป่า รักษาผืนป่าและผึ้งอยู่แบบธรรมชาติ โดยที่ฝูงผึ้งหลุมป่าจะพากันออกหาน้ำเกสรดอกไม้หวานตามต้นไม้ในป่าแบบธรรมชาติมาทำน้ำผึ้งในรังหรือในหลุมแบบธรรมชาติแบบระบบนิเวศน์ของธรรมชาติดังกล่าว


นายสยาม สกุณา เล่าว่า ตนเอง ได้เลี้ยงผึ้ง ป่าด้วยการสร้างบ้านให้ผึ้งป่าอยู่ภายในผืนป่า ท้ายหมู่บ้านรอบๆบริเวณบ้านของตัวเองและ ได้ออกหาผึ้งหลุมป่ามาเลี้ยงในโก๋น หรือ โพรงที่บ้านด้วยเพื่อเป็นการ อนุรักษ์ผึ้งหลุมป่าและผึ้งป่า ให้ควบคู่กับระบบนิเวศน์ในผืนป่า สิ่งในปัจจุบันพบว่าผึ้งหลุมป่าหรือผึ้งป่ามีปริมาณลดน้อยลงตึงได้ออกหา ตามป่าหากพบเจอก็จะเอาจอบเสียม ขุดและจับ ผึ้งด้วยการใช้มือเปล่าจับผึ้งหลุมป่าและนางพญาผึ้งแบบไม่มีอุปกรณ์ใดๆ นำมาเพาะเลี้ยงแพร่พันธุ์ เพื่ออนุรักษ์ผึ้งหลุมป่าให้คงอยู่กับผืนป่าแบบธรรมชาติหรือระบบนิเวศน์ที่เป็นธรรมชาติให้ผึ้งอยู่กับป่า โดยผึ้งป่าหลังจากที่นำมาเพาะเลี้ยงแล้วก็จะปล่อยให้ผึ้งป่า บินเข้าป่าตามเดิมแบบธรรมชาติของผึ้งป่าหากไม่นำผึ้งหลุมหรือผึ้งป่ามาเพาะเลี้ยงจะทำให้ผึ้งป่ามีจำนวนลดน้อยลงหรือไม่มีผึ้งป่าเลยจึงได้นำผึ้งหลุมป่ามาเพาะแพร่พันธุ์ เป็นการอนุรักษ์ไว้ให้ควบคู่กับธรรมชาติในป่าดังกล่าว

ข่าววาไรตี้-ท่องเที่ยว-อาชีพ