ผอ.รพ.ยุคใหม่สร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่น ทั้งยังได้พบปะ

ผอ.รพ.ยุคใหม่สร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่น ทั้งยังได้พบปะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ ยุคใหม่ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นที่พึ่งของประชาชนคนลำปลายมาศ

จะพาไปดูกิจกรรมดีๆของ นายแพทย์บุญโฮม แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ หมอเดินเท้าบริการแพทย์เยี่ยมที่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่มีความกังวลเรื่องสุขภาพ ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง ได้จัดบริการ แพทย์เยี่ยมถึงที่บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยได้รับการดูแลด้านสุขภาพถึงหน้าบ้าน สร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่น ทั้งยังได้พบปะ เยี่ยมพัฒนาสัมพันธ์ กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยทำการตรวจสุขภาพ และเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ ให้กับนายผั่น เพ็ชรสังหาร อายุ 75 ปี บ้านกวางงอย ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ จากการที่ทีมแพทย์พร้อมผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ ได้ตรวจและวินิจฉัยโรค พบว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท พร้อมจัดยามาให้รับประทานตามขั้นตอนในการรักษาโรคต่อไป ยังความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากให้กับครอบครัวเพ็ชรสังหารเป็นอย่างมาก ที่มี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปลายมาศ ยุคใหม่ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นที่พึ่งของประชาชนคนลำปลายมาศการเยี่ยมบ้านและการให้บริการสุขภาพที่บ้าน มีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก โดยเน้นให้ผู้ป่วยและญาติมีศักยภาพและความมั่นใจในการดูแลตนเองที่บ้านมากขึ้น
การบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home health care) หมายถึง การบริหารให้มีการจัดบริการเต็มรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว รายหนึ่ง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่การประเมินสภาพผู้ป่วยที่บ้าน การประสานงานกับทีมรักษาว่าจะรักษาที่บ้าน ที่โรงพยาบาล หรือส่งต่อ การมอบหมายให้หน่วยงานหรือแผนกต่าง ๆ รับผิดชอบหน้าที่ใดบ้างเพื่อการดูแลผู้ป่วยรายนั้น ๆ ร่วมกัน การประเมินความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้วป่วยที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจประจำวันได้ตามปกติ

การเยี่ยมบ้าน (Home Visit) หมายถึง รูปแบบการบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการดูแลสุขภาพที่บ้าน โดยแพทย์จะออกไปเยี่ยมผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน อาจไปเยี่ยมครั้งแรกเพื่อประเมินสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วยและครอบครัว หลังจากนั้นอาจจะกลับไปเป็นระยะ ๆ เมื่อผู้ป่วยหรือทีมต้องการ ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบ แพทย์อาจจะนำทีมออกเยี่ยมบ้านทุกครั้งก็ได้
วัตถุประสงค์การเยี่ยมบ้าน
เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความมั่นใจและสามารถพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพที่บ้านได้
เพื่อให้ญาติรู้วิธีในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่บ้าน และร่วมดูแลรักษาผู้ป่วย
เพื่อให้แพทย์สามารถประเมินทั้งโรค (Disease) และความเจ็บป่วย (Illness) ที่แท้จริงของผู้ป่วยและญาติได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมเพื่อให้แพทย์ทำความรู้จักและสานต่อความสัมพันธ์อันดีกับผู้ป่วยและญาติในระยะยาวเพื่อให้แพทย์สามารถประเมินภาวะความเสี่ยงต่าง ๆ ต่อสุขภาพของครอบครัวนั้น ๆ และหาแนวทางที่จะลดความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น สามารถโน้มน้าวหรือแนะนำให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อความเจ็บป่วย เมื่่อผู้ป่วยและญาติมีความศรัทธาต่อแพทย์และทีมงานนั้น ๆ มานานพอ

ภาพข่าว/นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร 

ติดต่อลงโฆษณา สุรเดช เหลาคำ โทร0933427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม