สุดเข้มขลังอลังการ 3 ชนเผ่า กวย ลาว เขมร พื้นเมือง

สุดเข้มขลังอลังการ 3 ชนเผ่า กวย ลาว เขมร พื้นเมือง

สุดเข้มขลังอลังการ 3 ชนเผ่า กวย ลาว เขมร พื้นเมือง ร่วมประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์บูชาบรรพบุรุษ แบบดั่งเดิม

 

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.09 น. นายสมบัติ เพ็ชรกล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม เป็นประธานเปิดงานประเพณีสืบสานวันสารท กวย เขมร ลาว รวมใจเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ประจำปี 2566 ณ วัดโพธิ์ศรีธาราม บ้านกระเทียม ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์


ซึ่งมีพี่น้องประชาชนจากทุกหมู่บ้านภายในตำบลกระเทียมกว่า 1,500 คน โดยกลุ่มสุภาพสตรีจะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดประจำถิ่นด้วยผ้าไหมที่มีสีสันสวยงาม ส่วนกลุ่มสุภาพบุรุษจะนุ่งโสร่งผ้าไหม สวมเสื้อสีขาว และกลุ่มชาวกวยจะใส่เสื้อประจำชาติพันธ์สีดำที่มีลวดลายสีสันสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ จัดริ้วขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ขบวนเครื่องเซ่นไหว้แซนโฎนตา เช่น ไก่ เนื้อ หัวหมู ปลา ข้าวสาร ข้าวสวย ผลไม้ต่างๆ ขนมกระยาสารท ข้าวต้มใบมะพร้าว ใส่กระเชอแซนโฎนตา เคลื่อนขบวนจากหมู่บ้านไปที่วัดโพธิ์ศรีธาราม ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธี และวางเครื่องไหว้ จากนั้นประธานในพิธีฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีลห้า คณะพระสงฆ์สวดอาราธนาธรรม สวดทักษิณานุประทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลตามที่ผู้มาร่วมงานได้ตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ในวันนี้

นายสมบัติ เพ็ชรกล้า นายกฯ อบต.กระเทียม กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า ประเพณีสืบสาน กวย เขมร ลาว รวมใจเซ่นไหว้บรรพบุรุษในวันนี้ เป็นประเพณีที่พี่น้องชาวตำบลกระเทียม ได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ “แซนโฎนตา” หมายถึง การทำบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ให้ได้รับกุศลผลบุญที่ลูกหลานได้อุทิศไปให้ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามดั้งเดิมของชาวตำบลกระเทียม
ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ถึง 3 ชนเผ่าคือ ชาวกวย ชาวเขมร ชาวลาว ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในท้องถิ่นได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยในวันนี้เป็นวันรวมญาติซึ่งทุกคนจะหยุดภาระหน้าที่การงานทั้งหมด และนัดหมายไปรวมกันที่บ้านเป็นจุดศูนย์กลางของครอบครัว โดยเฉพาะบ้านของผู้ที่อาวุโสที่สุดของครอบครัว พร้อมกับเตรียมอาหาร เช่น ไก่ เนื้อ หมู ปลา ข้าวสาร ข้าวสวย ผลไม้ ขนมกระยาสารท และข้าวต้มใส่กระเชอโฎนตา และอาหารคาวหวาน ที่ร่วมกันทำเพื่อเตรียมเซ่นไหว้บรรพบุรุษของตนที่ล่วงลับไปแล้ว

นางสาวณิชาภา พัวพัฒนโชติ (สจ.ชมพู่) กล่าวว่า ตนเองในฐานลูกหลาน มองว่าประเพณีแซนโฎนตา นอกจากเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ยังเป็นกุศโลบายของบรรพบุรุษที่มีจุดมุ่งหมายให้ลูกหลานได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และยังได้มีโอกาสได้พบปะญาติมิตร เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดความสามัคคีระหว่างพี่น้องในตระกูลเดียวกัน ญาติมิตรได้พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อย่างเช่นวันนี้มีพี่น้องชาวตำบลกระเทียมมารวมพิธีในวันนี้มากกว่า1,500 คน แสดงให้เห็นถึงความรักสามัคคีของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี


และยังมีความเชื่อว่าหากลูกหลานคนใดไม่ได้จัดทำ หรือไม่ไปร่วมแซนโฎนตาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร บรรพบุรุษอาจไม่พอใจ ส่งผลให้การดำรงชีวิต การทำมาหากินไม่ราบรื่น จิตใจเป็นกังวลไม่เป็นสุข ด้วยความเชื่อนี้ทุกคนจึงพยายามไปร่วมพิธี หรือจัดเครื่องเซ่นไหว้ที่บ้านของตน เพื่อความเป็นสิริมงคลที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเอง และครอบครัว ส่งผลให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่อไป

ภาพ/ข่าว พูนสิน ยั่งยืน – ชนะชล มูลจันทร์

ติดต่อลงโฆษณา สุรเดช เหลาคำ โทร.0933427988

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม