ผลไม้ตามฤดูกาลบักผีผ่วน(ลูกนมวัว)รสเปรี้ยวอมหวานผลไม้ป่า

ผลไม้ตามฤดูกาลบักผีผ่วน(ลูกนมวัว)รสเปรี้ยวอมหวานผลไม้ป่า

ผลไม้ตามฤดูกาลบักผีผ่วน(ลูกนมวัว)รสเปรี้ยวอมหวานผลไม้ป่ารสเด็ดหากินได้ปีละครั้ง

อําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ ทุกๆเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ที่ถนนสายรัตนบุรี-อําเภอท่าตูม ณ บริเวณ ริมป่าดงหินล้ม หน้าศูนย์เพราะพันธุ์ไม้ สร5 กรมป่าไม้จังหวัดสุรินทร์ บ้านสําโรง-หนองกา จะมีชาวบ้านนําผลไม้ป่าที่ ลําต้นเป็นไม้เครือ(เถาวัลย์)ภาษาอีสานเรียกว่า..ลูกบักผีผ่วน หรือภาษาไทยเรียกว่า..ลูกนมวัวมีรสชาดเปรี้ยวอมหวาน กินได้ทั้งลูกโดยมีชาวบ้านบ้านสําโรง-บ้านหนองกาทั้งชายและหญิงจะนําตระกร้าเข้าไปหาเก็บกันดงป่าหินล้ม และในดงป่าห้วยทับทัน เพื่อนํามาวางจําหน่ายกันเป็นจํานวนมากโดยนําลูกบักผีผ่วน(หรือลูกนมวัว )มาทําการจัดใส่จานเป็นกองๆขายจานละละ50บาท/เรียงรายลูกสีแดงกันเป็นแถวๆ จนทําให้ลูกค้าที่ขับรถผ่านไปผ่านมาทั้งใกล้และไกลอดใจไม่ไหวต้องแว่ะจอดรถซื้อกันไปกินหรือซื้อไปเป็นของฝาก…..จนสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในแถบนั้น

นอกจากในซุ้มร้านต่างๆจะมีลูกบักผีผ่วนหรือลูกนมวัวแล้วยังมีของจากป่ามาวางขายตามฤดูกาลเช่น ,เห็ดต่างๆ ,ร้งผึงป่า ,นํ้าผึ่งป่าบรรจุขวด และพืชผักจากป่าต่างๆมาวางขาย ที่นี่ตลอดปีจนเป็นแหล่งซื้อขายอาหารจากป่าจนขึ้นชื่อลือชาของอําเภอรัตนบุรีที่โด่งดังไปทั่วจังหวัดสุรินทร์มาหลายปึ

ภาพ/ข่าว/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์/รายงาน

ติดต่อลงโฆษณา สุรเดช เหลาคำ โทร.093-3427988

ข่าวเหตุการณ์ทั่วไป ข่าวสถานการณ์