ทานน้ำใจช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมร้อยเอ็ด

ทานน้ำใจช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด//รวมน้ำใจช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมรวมก่วา5อำเภอ

พฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พศ. 2566 เวลา09.30 น.ที่ หอประชุมอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายทรงพล ใจกลิ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานรับมอบฟางจำนว3000ก้อนพร้อมได้แจกจ่ายให้ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย โดมมี ดร.รณวริทธิ์ ประริฉัตรตะกูล สมาชิกวุฒิสภา.ดร.ประจักร บุญการพิมพ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด . นายพัสกร ธนแสนไทย นาอำเภอหนองพอก
ปลัดอาวุโสอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สืบเนื่องมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประสบอุทกภัยมีฝนตกหนักต่อเนื่องจนทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เสียหายเป็นบริเวรกา้วงทำให้เกตรกรผุ้เลี้ยงโค กระบือประสบปัญหาด้านอาหารสัตว์เลี้ยง การมอบได้ให้ตัวแทนแต่ละอำเภอรับไปเพื่อนำมอบให้เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ อำเภอหนองพอก โดยมีกำนัน ไพรลิน สว่างค์ ตำบลรอบเมือง และผู้แทนเกษตรกรอำเภอหนองพอกรับมอบฟางจำนวน400ก้อนเพื่อนำมาแจกจ่ายให้ กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด รวม9ตำบล120หมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน


สามารถ จำปาหวาย/ภาพ-ข่าว จ.ร้อยเอ็ด

สนใจติดต่อลงโฆษณา สุรเดช เหลาคำ โทร.093-3427988

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม