สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีเร่งติดตามสถานการณ์นำ้ชีตอนกลาง

สมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีเร่งติดตามสถานการณ์นำ้ชีตอนกลาง

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลำน้ำชีตอนกลางที่ร้อยเอ็ด

อาทิตย์ที8 ตุลาคม พศ.2566เวลา10.00นนาย สมศักดิ์ เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและคณะติดตามลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ลำน้ำชีและลำพังยังพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรที่ได้รับประสบอุทกภัย โดยมีนายทรงพล ใจกลิ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนพี่น้องประชาชนเข้าร่วม


เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมาจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับอิทธิพลมรสุมกำลังแรงทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่นไหลบ่ามารวมกันทีาลำน้ำชีแม่น้ำสายหลัก ประกอบกับเขื่อนลำปาวได้เพิ่มการปล่อยปริมาณน้ำเนื้อง จากเกินความจุทำให้มวลน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีฝนตกใน พื้นทีซึ่งทางจังหวัด ร้อยเอ็ด ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณี(ฉุกเฉิน)แล้วรวม12รายและมีผุ้เสียชีวิต2ราย พื้นที่การเกษตรด้าน ปศุสัตว์ด้านการประมงจังหวัดได้อำนวยความสะดวกในการขนย้าย สิ่งของใว้ทีสูงจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ


ในการลงพื้นที่นายสมศักดิ์ เทพสุทินได้พูดคุยให้กำลังใจพี่น้อง ประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่วัดทุ่งสะอาคาราม หมู่5 ตำบลนาเลิงอำเภอเสลภูมิ และได้ตรวจดูโครงการฝายดินชีเมนต์ลำพะยง บ้านลาดหมู่14 และหมู่7 อำเภอเสลภูมิ
การลงพื้นที่ครั้งนี้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเพื่อ มาดูการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนว่ามีการช่วยเหลือทั่วถึงหรือไม่และมีอีกหลายพื้นที่ จะต้องนำไปหารือเพื่อแก้ปัญหาในแต่ละส่วนงานต่อไป

สามารถ จำปาหวาย/ข่าว-ภาพ

ติดต่อโฆษณากับสุรเดช เหลาคำ โทร.0933427988

 

การเมือง