บรรยากาศยามเช้าบริเวณจุดชมวิวเมืองลี้ ซึ่งมีทะเลหมอกปกคลุม พบปะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางสายหมอกรอบทิศทาง 360 องศา

บรรยากาศยามเช้าบริเวณจุดชมวิวเมืองลี้ ซึ่งมีทะเลหมอกปกคลุม พบปะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางสายหมอกรอบทิศทาง 360 องศา

วรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายชาคร ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เยี่ยมชมบรรยากาศยามเช้าบริเวณจุดชมวิวเมืองลี้ ซึ่งมีทะเลหมอกปกคลุม พบปะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางสายหมอกรอบทิศทาง 360 องศา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.00 น. ที่ วัดพระพุทธบาทผาหนาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายชาคร ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน นายอัครเดช คัมภีระมนต์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ เยี่ยมชมบรรยากาศยามเช้าบริเวณจุดชมวิวเมืองลี้ ซึ่งมีทะเลหมอกปกคลุม พบปะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางสายหมอกรอบทิศทาง 360 องศา สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนในช่วงฤดูหนาวเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมกับ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยหนาว ซึ่งขณะนี้จังหวัดลำพูนได้สำรวจและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ต้องการความช่วยเหลือ เรียงตามลำดับความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนไว้แล้ว ทั้งยังได้ประสานงานกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัย

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ ด้วยการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาสภาพอากาศให้ปลอดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งยังได้ร่วมกันเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจมาเยี่ยมชมบรรยากาศยามเช้าท่ามกลางทะเลหมอกที่สวยงามอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม ข่าววาไรตี้-ท่องเที่ยว-อาชีพ