ราชบุรี – ฮีโร่ เสื้อน้ำเงินกู้ภัยสว่างราชบุรี มอบบ้านธารน้ำใจ 500 บาท

ราชบุรี – ฮีโร่ เสื้อน้ำเงินกู้ภัยสว่างราชบุรี มอบบ้านธารน้ำใจ 500 บาท

ราชบุรี – ฮีโร่ เสื้อน้ำเงินกู้ภัยสว่างราชบุรี มอบบ้านธารน้ำใจ 500 บาท

วันที่ 27 พ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีระ อารักษ์วิชานันท์ ประธานมูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน จัดโครงการบ้านธารน้ำใจ 500 บาท เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้มอบบ้านที่จัดสร้างแล้วเสร็จมอบให้ นางสำเนียง โพธิ์งาม อายุ 56 ปี เป็นผู้ป่วยอ่อนแรงบริเวณช่วงขา อาศัยอยู่กับลูกรวม 4 คน และเป็นผู้ประสบภัยจากอุทกภัย อยู่ที่บ้านเลขที่ 129/2 หมู่ 9 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ทางมูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน (กู้ภัยสว่างราชบุรี) จึงร่วมแรงร่วมใจกับผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคคนละ 500 บาท ตามโครงการบ้านธารน้ำใจ 500 บาท สร้างบ้านหลังใหม่ให้กับ นางสำเนียง โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 24 พ.ย.63

ทั้งนี้โครงการบ้านธารน้ำใจ 500 บาท ทางมูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน (กู้ภัยสว่างราชบุรี) มูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เนื่องด้วยจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีค่าครองชีพที่สูงขึ้น สินค้าอุปโภค บริโภค มีราคาที่สูงขึ้น ปัญหาเรื่องการตกงานของประชาชนไม่มีรายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัว และประกอบกับภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจทำให้ประชาชนบางกลุ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย และการดำรงชีวิต เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบภัยและผู้ยากไร้ มีความมั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ นายวิไล วงศ์ประเสริฐ ผู้จัดการหน่วยกู้ภัยสว่างราชบุรี โทร. 087-156-6600 หรือติดต่อได้ที่ มูลนิธิสว่างสาธารณกุศลสถาน (กู้ภัยสว่างราชบุรี)

//////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม