รมช.นิพนธ์ ระดมทุน เครือข่ายอิสลามทั่วประเทศ ช่วยเด็กกำพร้า พร้อมชูสงขลา เมืองแห่งกีฬา

รมช.นิพนธ์ ระดมทุน เครือข่ายอิสลามทั่วประเทศ ช่วยเด็กกำพร้า พร้อมชูสงขลา เมืองแห่งกีฬา

รมช.นิพนธ์ ระดมทุน เครือข่ายอิสลามทั่วประเทศ ช่วยเด็กกำพร้า พร้อมชูสงขลา เมืองแห่งกีฬา
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานเปิดงานเดิน-วิ่ง การกุศล Songkhla TICON Run 2020
ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมด้วย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายชัยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา ประธานเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ
และนักกีฬาที่ร่วมโครงการ เข้าร่วมในพิธีเปิด
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นคนสงขลา ต้องขอขอบคุณเครือข่ายการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งในครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณทางเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม และชมรมสถาบันการเงินอิสลามจังหวัดสงขลา ที่ได้ร่วมมือกันจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล
Songkhla TICON Run 2020 ซึ่งการจัดงานในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ดี ที่หลายภาคส่วนได้จัดขึ้นเพื่อการช่วยเหลือเด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส จึงถือเป็นภารกิจสำคัญในการช่วยกัน ค้ำจุน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน รวมทั้งการจัดงานครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย สุขภาพ กายใจที่แข็งแรง และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา อีกทาง เพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจตาม
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดี และมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง
นิพนธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับสวนสาธารณะแห่งนี้ เป็นสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเชื่อมต่อกับสนามกีฬาติณสูลานนท์ เป็นสถานที่ออกกำลังกายของเมืองสงขลา อยู่คู่กับหาดสมิหลา และชายหาดชลาทัศน์ ซี่งจังหวัดสงขลาได้ให้ความสำคัญในเรื่องของกีฬา จะเห็นว่าที่ผ่านมา จังหวัดสงขลาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาฟุตบอลระดับประเทศมาแล้ว โดยขณะนี้จังหวัดสงขลาได้ยกระดับให้เป็น เมืองแห่งกีฬา หรือที่เรียกว่า Sport City ของจังหวัดสงขลา

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม