ราชบุรี – ติวเข้มคณะกรรมการ จนท.ประจำหน่วยเลือกตั้ง อบจ.

ราชบุรี – ติวเข้มคณะกรรมการ จนท.ประจำหน่วยเลือกตั้ง อบจ.

ราชบุรี – ติวเข้มคณะกรรมการ จนท.ประจำหน่วยเลือกตั้ง อบจ.

วันนี้ นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผวจ.ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่วิทยากรการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น อีกทั้งสามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับจังหวัดราชบุรีมีสมาชิกสภา อบจ.ได้ 30 คน และ นายก อบจ. 1 คน ทั้งนี้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถออกไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น.-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อใกล้บ้านท่าน รับบัตร 2 ใบ เลือกสมาชิกสภา อบจ. 1 ใบ และอีก 1 ใบ เลือกนายก อบจ.

///////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม