สุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

สุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ภายใต้การอำนวยการของ
ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 น.
นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตำบลไม้ขาวอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม