สุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน รับบริจาคอาหารช้างเพื่อแจกจ่ายแก่ปางช้างในพื้นที่อำเภอถลาง

สุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน รับบริจาคอาหารช้างเพื่อแจกจ่ายแก่ปางช้างในพื้นที่อำเภอถลาง

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ภายใต้การอำนวยการของ
ท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 น.
นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน รับบริจาคอาหารช้างเพื่อแจกจ่ายแก่ปางช้างในพื้นที่อำเภอถลาง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการปางช้างซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม