กาญจนบุรี 8 เครือข่าย จ.กาญจนบุรี จับมือเปิดเวที เชิญ 4 ผู้สมัครนายก อบจ.ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ก่อน ปชช.ตัดสินใจเข้าคูหาลงคะแนน 20 ธ.ค.63 นี้

กาญจนบุรี 8 เครือข่าย จ.กาญจนบุรี จับมือเปิดเวที เชิญ 4 ผู้สมัครนายก อบจ.ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ก่อน ปชช.ตัดสินใจเข้าคูหาลงคะแนน 20 ธ.ค.63 นี้

กาญจนบุรี 8 เครือข่าย จ.กาญจนบุรี จับมือเปิดเวที เชิญ 4 ผู้สมัครนายก อบจ.ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ก่อน ปชช.ตัดสินใจเข้าคูหาลงคะแนน 20 ธ.ค.63 นี้

วันนี้ 5 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภัทร์ติพงษ์ เหลืองทอง รองประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย

1.กลุ่มภูมิเมืองกาญจน์ 2.คณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี(เครือข่ายสถาบันNDI)3.สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี 4.สภาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 5.สภาพลเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 6.กลุ่มต้นน้ำแคว 7.เครือข่ายองค์กรสื่อสารมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี และ 8.เครือข่ายมูลนิธิโฮปอะคาเดมี่กาญจนบุรี

จัดเวทีรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี วางนโยบายในการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นข้อมูลอันไปประกอบกับการตัดสินใจของประชาชนที่จะเลือกท่านใดเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่20 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้

โดยทางศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกาญจนบุรี ได้เชิญผู้สมัครนายก”อบจ.กาญจนบุรี ทั้ง 4 ท่าน อันมี ผู้สมัครนายก อบจ.เบอร์ 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ หัวหน้าทีมพลังกาญจน์ เบอร์ 2 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ หัวหน้าทีมพลังใหม่ เบอร์ 3 น.ส.สาวิกา ประเสริฐผล และ เบอร์ 4 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์

สำหรับเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายก อบจ.กาญจนบุรี จะจัดขึ้นที่เวทีลานวัฒนธรรม ประตูหน้าเมือง ถนนคนเดินปากแพรก ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี วันนี้ 5 ธ.ค.63 เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00น.เป็นต้นไป./
/////////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

 

การเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม