ราชบุรี – ทหารช่าง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ราชบุรี – ทหารช่าง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ราชบุรี – ทหารช่าง จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

วันที่ 5 ธ.ค.63 พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานประกอบพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โดยประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 20 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นเจ้ากรมการทหารช่าง ได้เป็นประธานถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายบังคม ถวายราชสักการะ และนำกล่าวถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี พ.อ.หญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์ ประธานสมาคมเเม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง พร้อมคณะนายทหารฯ เเละสมาชิกสมาคมเเม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพันธ์เพิ่มศิริ เเละสโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี

//////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม