ศรีสะเกษ!!ใส่โสร่งนุ่งผ้าซิ่นทำบุญตักบาตร เดินชมตลาดวัฒนธรรมโบราณ ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์

ศรีสะเกษ!!ใส่โสร่งนุ่งผ้าซิ่นทำบุญตักบาตร เดินชมตลาดวัฒนธรรมโบราณ ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์

ศรีสะเกษ!!ใส่โสร่งนุ่งผ้าซิ่นทำบุญตักบาตร เดินชมตลาดวัฒนธรรมโบราณ ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษและชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ และนายยงยุทธ วิปุละ ปลัดเทศบาลศรีรัตนะ ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดศรีสะเกษและนักท่องเที่ยว แต่งกายด้วยผ้าชุดไทยพื้นเมืองย้อนยุคใส่โสร่งนุ่งผ้าซิ่น เสื้อผ้าแส่วเอกลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล และเดินเยี่ยมชม ชิม สินค้า ตลาดวัฒนธรรมโบราณประชารัฐวัดพระธาตุสุพรรณหงส์ โดยมีผู้ใหญ่บ้านบ้านหว้านและคณะกรรมการวัดพระธาตุสุพรรณหงส์ นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจัดสินค้าพื้นถิ่นตลาดวัฒนธรรมโบราณประชารัฐให้ผู้ไปร่วมทำบุญตักบาตรและนักท่องเที่ยว ได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าของชาวบ้าน เช่น พืชผักปลอดภัยตามธรรมชาติ ปลาจากแม่น้ำมูล หอยขมจากท้องนา และขนมโบราณพื้นบ้านศรีสะเกษ ทั้งเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีชุดไทยใส่โสร่งนุ่งผ้าซิ่นทำบุญตักบาตร เดินชมตลาดวัฒนธรรมโบราณ ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้คงอยู่สืบไป
นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษและชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนตลาดวัฒนธรรมโบราณประชารัฐวัดพระธาตุสุพรรณหงส์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีไทย วิถีถิ่น โดยการดึงเอาวัฒนธรรมโบราณดั้งเดิมที่สวยงามออกมาสร้างมูลค่า สร้างอาชีพ ทำให้ชาวบ้านหว้านมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น จึงขอเชิญชวนไปเที่ยวชม ชิม สินค้า ตลาดวัฒนธรรมโบราณประชารัฐวัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ ในทุกวันอาทิตย์ด้วย

***********
ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม