ผบ.ทบ.ส่งมอบพื้นที่บ่อขยะบ้านเขาทอง แก่งเสี้ยน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผบ.ทบ.ส่งมอบพื้นที่บ่อขยะบ้านเขาทอง แก่งเสี้ยน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กาญจนบุรี ผบ.ทบ.ส่งมอบพื้นที่บ่อขยะบ้านเขาทอง แก่งเสี้ยน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ 07 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณบ่อขยะ บ้านภูเขาทอง หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบพื้นที่บ่อขยะ ให้กับทางผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการทหาร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก่อนหน้านี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้ดูแลพื้นที่แห่งนี้มาก่อน ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งจึงต้องมีการส่งมอบตามระเบียบกองทัพบก

โดยบ่อขยะแห่งนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากปี 2559 พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็น ผบ.พล.1 รอ. ได้มาตรวจพื้นที่การฝึก และได้พบว่าพื้นที่บริเวณเขาทอง ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุในความดูแลของกองทัพบกและใช้เป็นพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีของ พล.1 รอ. ได้มีการลักลอบนำขยะมูลฝอย มาทิ้ง ตั้งแต่ปี 2530 เป็นพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ ปริมาณขยะประมาณ 1 ล้านตัน จึงมีดำริให้ พล.ท.รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษา พล.1 รอ. จัดตั้งโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็น ประธานโครงการ และมี พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ เป็นประธานดำเนินโครงการและมีผู้แทนจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๓๗ แห่ง เป็นคณะกรรมการทำงาน และมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่ปรึกษาและสนับสนุนโครงการ ซึ่ง โครงการฯ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 โดยมีภารกิจและวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ดำเนินการบริหารและจัดการขยะโดยยึดหลักตามแนวทางของพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560
2. ยังคงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทิ้งขยะ ณ บริเวณดังกล่าวจนกว่าจังหวัดกาญจนบุรีสามารถดำเนินการจัดตั้งบ่อขยะแห่งใหม่
3. คืนพื้นที่ให้กับกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อเป็นสนามฝึกทางยุทธวิธี ซึ่งการดำเนินการของโครงการได้นำเครื่องคัดแยกขยะจำนวน 3 เครื่อง มาดำเนินการคัดแยกขยะ โดยมีกระบวนการดังนี้
1. ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ จะนำไปทำลายนอกพื้นที่
2. ขยะที่ย่อยสลายได้ จะนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบอัดเม็ด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแจกปุ๋ยอินทรีย์จำนวน 1,250 ตัน ให้กับเกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในส่วนที่เหลือนำไปฝังกลบ เพื่อให้ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ

จากการดำเนินการโครงการตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันใช้เวลาทั้งสิ้น 3 ปี 11 เดือน 7 วัน ได้ดำเนินการบริหารและจัดการขยะทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านตัน และสามารถคืนพื้นที่ได้ 100 ไร่ หลังจากดำเนินการส่งคืนพื้นที่ให้กับ พล.1 รอ. แล้ว จะยังคงกันพื้นที่ไว้ประมาณ 15 ไร่ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงสามารถนำขยะมาทิ้ง จนกว่าจังหวัด กาญจนบุรีจะสามารถหาพื้นที่ทิ้งขยะแห่งใหม่ได้ ซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องปัญหาขยะของจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ จากการดำเนินการของโครงการดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นโครงการแรกของกองทัพบก ในการดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในทางราชการตามวัตถุประสงค์เดิมและสามารถประหยัด งบประมาณ ในการดำเนินการประมาณ 1,000 ล้านบาท

จากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของพิธีส่งมอบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกจากการลักลอบทิ้งขยะคืนให้กับกองทัพบก ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ราชพัสดุในความดูแลของกองทัพบก ที่ถูกบุก รุกในการทิ้งขยะและสามารถบริหารจัดการ ได้สำเร็จเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

สำหรับในวันนี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบพื้นที่ให้กับ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป./
////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์/ กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม