เขื่อนสิริกิติ์ Kick off ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคจากปัญหาภัยแล้ง

เขื่อนสิริกิติ์ Kick off ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคจากปัญหาภัยแล้ง

เขื่อนสิริกิติ์ Kick off ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคจากปัญหาภัยแล้ง
ณ บ้านห้วยต้า หมู่ที่ 4 ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (sun over mountain)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน จัดพิธีเปิดการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water Pump) โดยได้รับเกียรติจาก นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการใช้งานระบบสูบน้ำฯ มี นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา ส่วนราชการ ผู้นำส่วนท้องถิ่น ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ผู้ได้รับเลือกให้เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อนำน้ำไปใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค การเกษตร ช่วยปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำตลอดช่วงฤดูแล้งให้กับราษฎร โดยการร่วมออกแบบและติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ขึ้นไปบนหมู่บ้านห้วยต้า โดยมีระยะท่อส่งน้ำกว่า 4.2 กิโลเมตร ณ บ้านห้วยต้า หมู่ที่ 4 บ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ/ข่าว​อุตรดิตถ์​

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม