ราชบุรี – “มทภ.1” ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดน จ.ราชบุรีและเพชรบุรี

ราชบุรี – “มทภ.1” ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดน จ.ราชบุรีและเพชรบุรี

ราชบุรี – “มทภ.1” ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดน จ.ราชบุรีและเพชรบุรี

ตั้งแต่เมื่อเวลา 13.30-16.30 น. เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.63 พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1/ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ในพื้นที่รับผิดชอบหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ โดยมี พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9/ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย พันเอก วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ, ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงฯ ผู้บังคับหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการฯ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจการปฏิบัติงานของหน่วย และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ในพื้นที่, พบปะกำลังพลหน่วยขึ้นตรง และหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ และมอบเสื้อกันหนาวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพล และขอบคุณในความทุ่มเท เสียสละ ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนาย ที่ทำให้พื้นที่ชายแดนมีความสงบเรียบร้อยตลอดมา

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม กองร้อยทหารพรานที่ 1103 ยังฐานปฏิบัติการบ้านโป่งแห้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการในพื้นที่ติดแนวชายแดนด้านทิศตะวันตกที่สำคัญ โดยรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ตามแนวชายแดน ตามนโยบายของ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1

รวมทั้งได้มอบเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ในพื้นที่ชายแดน อ.สวนผึ้ง และ อ.บ้านคา ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองตาดั้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

/////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม