สาธารณสุขกาญจนบุรี ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและโรงงานที่มีแรงงานต่างชาติ เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

สาธารณสุขกาญจนบุรี ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและโรงงานที่มีแรงงานต่างชาติ เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

สาธารณสุขกาญจนบุรี ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและโรงงานที่มีแรงงานต่างชาติ
เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

วันนี้ 11 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ห่วงใยกลุ่มเสี่ยงสถานบันเทิงและโรงงานที่มีแรงงานต่างชาติ ขอความร่วมมือให้เข้มงวดในการดำเนินตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดูแลคนเข้าออก เน้นย้ำผู้ประกอบการเพื่อสร้างความตระหนักในมาตรการป้องกันส่วนบุคคล ใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และรักษาความสะอาด การ์ดอย่าตก

นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโคโรนาไวรัส 2019 จังหวัดกาญจนบุรี พบผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 8 ราย ขณะนี้รักษาหายทั้งหมดแล้ว โดยพบผู้ป่วยรายสุดท้ายเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 รักษาหายเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 แม้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีจะไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่มานานกว่า 8 เดือนแล้ว แต่เนื่องจากเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด อีกทั้งยังมีความห่วงใยกลุ่มเสี่ยงสถานบันเทิงและโรงงานที่มีแรงงานต่างชาติ จึงขอความร่วมมือให้เข้มงวดในการดำเนินตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดูแลคนเข้าออก เน้นย้ำผู้ประกอบการเพื่อสร้างความตระหนักในมาตรการป้องกันส่วนบุคคล สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และรักษาความสะอาด ซึ่งขณะนี้ทุกภาคส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมมือกัน ติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี อย่างใกล้ชิดทุกวัน ในกลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ กลุ่มผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด กลุ่มเสี่ยงสัมผัสที่เข้าเกณฑ์ควบคุมโรค กลุ่มผู้กักกันใน Local Quarantine รวมทั้งเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดสำหรับในพื้นที่ที่ติดต่อกับชายแดนประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

นพ.นิพนธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกลุ่มเสี่ยงสถานประกอบการ ประเภทสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งเป็นที่ที่มีการรวมกลุ่มกัน อาจทำให้มีโอกาสพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ได้ ทุกคนจึงต้องร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการสำคัญที่ต้องดำเนินการ คือ การตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ทั้งผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ ก่อนเข้าสถานที่ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นแต่ขณะรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลที่เพียงพอ ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และระยะห่างระหว่างโต๊ะอย่างน้อย 2 เมตร รวมทั้งเว้นระยะห่างระหว่างเวทีกับโต๊ะ มีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด

ขอความร่วมมือสถานบริการที่มีห้องปรับอากาศ ให้ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อให้มีการหมุนเวียนอากาศที่เพียงพอ และการระบายอากาศที่ดี ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ไมโครโฟน ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมทั้งห้องสุขา และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน เป็นต้น จึงขอเน้นย้ำให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดและต้องดูแลให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี “ชาวกาญจน์ไม่ประมาท ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ รักษาความสะอาด การ์ดอย่าตก”
/////////////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม