ลำพูน-สมาคมผู้นิยมพระเครื่องบูชาไทย จัดงานเลี้ยงการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศไทย เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

ลำพูน-สมาคมผู้นิยมพระเครื่องบูชาไทย จัดงานเลี้ยงการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศไทย เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องบูชาไทย จัดงานเลี้ยงการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศไทย เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดลำพูน
ค่ำวันนี้(12 ธันวาคม 2563) ที่ หอประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สมาคมผู้นิยมพระเครื่องบูชาไทย จัดงานเลี้ยงการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศไทย โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวให้การต้อนรับ มี นาย ธีระกาญจน์ วัฒนไชยกิตติ (เอส เชียงใหม่) ประธานกรรมการบริหารสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มี นาย พิศาล เตชะวิภาค ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์( รองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย), นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย, อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดลำพูน และคณะกรรมการรับและตัดสินพระ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย เข้าร่วมงาน
ประธานกรรมการบริหารสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ประกอบด้วย เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไว้ ผู้ด้อยโอกาลในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อหารายได้ในกิจกรรมของสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย สาขาจังวัดลำพูน เพื่อเผยแพร่วัตถุมงคลในจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จัก และเป็นมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ เผยแพรวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดลำพูน สมทบทุนค่าอาหารเด็กกำพร โรงเรียนวัตดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่และ สมทบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดวังสะแกง จังหวัดลำพูน
ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2563 จะจัดงานประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ยอดนิยมทั่วประเทศไทย เริ่มเวลา 09.00 น เป็นต้นไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ชัชวาลย์ คำไท้ ผู้สื่อข่าว จ.ลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม