นิพนธ์ สั่งด่วนเร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา หลังเริ่มเน่าเสียส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่พี่น้องประชาช

นิพนธ์ สั่งด่วนเร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา หลังเริ่มเน่าเสียส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่พี่น้องประชาช

นิพนธ์ สั่งด่วนเร่งระบายน้ำท่วมขังพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา หลังเริ่มเน่าเสียส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่พี่น้องประชาชน แจง การช่วยเหลืออุทกภัยพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลให้การดูแลเต็มที่ตั้งแต่เกิดภัยและเร่งรัดให้เยียวยาความเสียหาย
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์(บนคาบสมุทรสทิงพระ)จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการมอบมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนบ้านโคกแห้ว ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน 200 ชุด ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
นายนิพนธ์ รมช.มท. กล่าวว่า “ได้นำความห่วงใยจากรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทุกท่านมายังพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยทุกคน ซึ่งตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน คณะรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีปริมาณน้ำมากกว่าปกติ ทำให้มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ภาคใต้ถึง 30 ราย ถือเป็นตัวเลขที่สูง และทางรัฐบาลไม่อยากให้เกิดขึ้น พร้อมขอย้ำให้พี่น้องประชาชนดูแลความปลอดภัยชีวิตเป็นอันดับแรก อย่าประมาท โดยเฉพาะบุตรหลาน อย่าปล่อยให้ลงเล่นน้ำ นอกจากนี้ผู้เสียชีวิตบางคนเกิดจากความประมาท เช่น ออกดักปลา จับปลา ฯลฯ ขณะน้ำท่วม โดยคิดว่าเป็นเรื่องปกติ แต่เนื่องจากปริมาณน้ำมาเร็ว และแรง ทำให้ไม่สามารถต้านทานแรงน้ำได้ จึงทำให้จมน้ำเสียชีวิตในที่สุด”
“อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และเครื่องมือต่าง ๆ ออกมาช่วยพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยความห่วงใยของรัฐบาล ยังคงเน้นย้ำให้รักษาชีวิตเป็นอันดับหนึ่ง ส่วนเรื่องอื่น ๆ ไม่ต้องกังวล ไม่ว่าจะเป็นด้านปศุสัตว์ หรือด้านเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ขอให้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเป็นจริง ในการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป ซึ่งตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา ก็ได้มีการสั่งการไปยังหน่วยงานรับผิดชอบอย่างเต็มที่รวมถึงการเยียวยาความเสียหายหลังน้ำลด เพื่อให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว” นายนิพนธ์กล่าว
จากนั้น รมช.มท. และคณะได้เดินทางไปตรวจติดตามการเร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ตำบลโรง และตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ ที่ขณะนี้สภาพน้ำท่วมขังเริ่มเน่าเสีย ส่งกลิ่นรบกวน กระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้ว

ในการนี้รมช.มท.ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องสูบน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสียให้แก่พี่น้องประชาชน
จากนั้น นายนิพนธ์ รมช.มท. ได้เดินทางไปยังอำเภอสิงหนคร เพื่อติดตามการนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จำนวน 500 ชุด อีกด้วย
ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามที่ได้เกิดฝนตกหนัก ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2563 มีพื้นที่ประสบสาธารณภัย รวม 15 อำเภอ 81 ตำบล 470 หมู่บ้าน 68 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 58,828 ครัวเรือน 166,026 คน อพยพ 32 คน มีผู้เสียชีวิต 2 คน และในขณะนี้สถานการณ์ปัจจุบันได้มีการคลี่คลายแล้ว จำนวน 11 อำเภอ และส่งผู้อพยพกลับไปยังบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้ว และยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่ม จำนวน 4 อำเภอ บนคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วย อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสิงหนคร อำเภอระโนด และอำเภอสทิงพระ รวม 15 ตำบล 46 หมู่บ้าน 1,419 ครัวเรือน 4,455 คน

//นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม