ตราด- เปิดตลาดต้องชมบ้านบางเบ้าฟื้นเศรษฐกิจพิษโควิด 19 ที่สะพานบ้านบางเบ้า ต.เกาะช้างใต้

ตราด- เปิดตลาดต้องชมบ้านบางเบ้าฟื้นเศรษฐกิจพิษโควิด 19 ที่สะพานบ้านบางเบ้า ต.เกาะช้างใต้

ตราด- เปิดตลาดต้องชมบ้านบางเบ้าฟื้นเศรษฐกิจพิษโควิด 19 ที่สะพานบ้านบางเบ้า ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราดเมื่อช่วงค่ำวผ่านมา นายภิญโญ ประกบผลผวจ.ตราด เป็นประธานในพิธีเปิดงานKoh Chang Islander Live Music The Pier@ตลาดต้องชมบ้านบางเบ้า พร้อมด้วย นายชนม์บันลือ วรรธพันธุ์ ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬาจ.ตราด นายสัญญา เกิดมณี นายกเทศมนตรีเทศบาลต.เกาะช้าง นายจักรกฤษณ์ สลักเพชร อดีตนายกอบต.เกาะช้างใต้ นายกำพล ขจรเจริญกุล ตัวแทนนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.ตราด นายพรชัย เขมะพรรคพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจ.ตราด พร้อมผู้ประกอบการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเกาะช้างเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยมีนางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จ.ตราด กล่าวรายงานการจัดโครงการ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพาณิชย์จ. ตราด ดำเนินกิจกรรม ช่องทางตลาดเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดชุมชนช่วงวันหยุดยาว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย ส่งเสริมช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดจุดจำหน่ายสินค้าชุมชนในการช่วยเหลือเยียวยา ทั้งผู้ประกอบการ และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชมบ้านบางเบ้า ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ อาทิ จังหวัดตราด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจ.ตราด หอการค้าจ.ตราด อำเภอเกาะช้าง เทศบาลต.เกาะช้างใต้ พร้อมภาคเอกชน ทั้ง กลุ่มแท็ชฮีโร่ เกาะช้างฮอลล์ เกาะช้างคอเปร์เรชั่น ผู้นำชุมชนบ้านบางเบ้า โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 11- 12 ธันวาคม 2563
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากการจำหน่ายสินค้าชุมชน อาหารต่างๆ ที่เน้นด้านอาหารซีฟู้ด อาหารทะเลสดๆ พร้อมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองพร้าว และการแสดงดนตรีของกลุ่มนักดนตรีบนเกาะช้าง ที่นำวงดนตรีมารวมแสดงที่สะพานเพื่อการท่องเที่ยวบ้านบางเบ้าสถานที่จัดงาน ซึ่งสะพานบ้านบางเบ้าเป็นสะพานที่สร้างโดย อพท.สำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจุดลงเรอืไปดำนำดูปะการัง ตลอดจนเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านบางเบ้าที่มีร้านค้าจำหน่ายสินค้า ของฝาก ที่ระลึ และร้านอาหารจำนวนกว่า 100 ร้าน แต่จากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมา ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวเดนิทางมาท่องเที่ยว แม้จะผ่านสถานการร์ไวรัสโควิด 19 ไประยะหนึ่งแล้ว แต่ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวกันน้อย ทำให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการ และประชาชนชาวบางเบ้า สำนักงานพาณิชย์จ.ตราด จึงร่วมกับจังหวัดตราด อำเภอเกาะช้าง สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งในการจัดงานได้รับความสนใจจากนักท่องเทีย่วที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะช้าง เข้าร่วมงาน ชม ชิม และร่วมรับประทานอาหาร กับกิจกรรมดังกล่าวกันอย่างคับคั่ง ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจกับผู้ประกอบการแประชนชาวเกาะช้างได้เป็นอย่างดีนางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จ.ตราด กล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า นอกจากจะกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชมบ้านบางเบ้าไปพร้อมกัน ขณะเดียวกันก็มีการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัศโควิด 19 ให้ผู้ร่วมงานปฎิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขด้วยการ สวมใส่แมส ป้องกันไวรัสโควิด 19 กันอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย. ทีมข่าวภาคตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม