สระแก้ว- ตรวจเข้ม 24 ชั่วโมง”แนวชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านจังหวัดสระแก้ว สกัดเข้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จากประเทศกัมพูชา ปิดทุกๆช่องทางธรรมชาติ

สระแก้ว- ตรวจเข้ม 24 ชั่วโมง”แนวชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านจังหวัดสระแก้ว สกัดเข้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จากประเทศกัมพูชา ปิดทุกๆช่องทางธรรมชาติ

สระแก้ว- ตรวจเข้ม 24 ชั่วโมง” ผู้สื่อข่าวรายงาน เจ้าหน้าที่ของหน่วย งานต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาทางด้านจังหวัดสระแก้ว สกัดเข้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19จากประเทศกัมพูชา ปิดทุกๆช่องทางธรรมชาติจนสามารถจับแรงงานกัมพูชาที่พยายามลักลอบข้ามชายแดนได้หลายคน ส่วนเส้นทางตรงยังคงตรวจคัดกรองพ่อค้าแม่กัมพูชาที่เข้ามาตรวจสอบสินค้าในตลาดโรงเกลืออย่างเข้มงวดเช่นกัน
(14ธ.ค.63)ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศประจำจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อย 1201 และ เจ้าหน้า ที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ยังคงดำเนินการตรวจคัดกรองวัดความร้อนตามร่างกายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาที่ใช้รถยนต์เดินทางข้ามชายแดนเข้ามาตรวจสอบสินค้าของตนเองในตลาดโรงเกลือ ฝั่งประเทศไทย ตามข้อตกลงของจังหวัดสระแก้ว กับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ที่อนุโลมให้พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาสามารถใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางข้ามชายแดนเข้ามาตรวจสอบสินค้าของตนเองใสตลาดโรงเกลือได้ไม่เกิดวันละ 50 คัน คนไม่เกิน 100 คน ซึ่งผลการตรวจคัดกรองที่ผ่านมายังไม่พบพ่อค้าแม่ค้ากัมพูชามีความร้อยเกินมาตรฐานแต่อย่างใด
ส่วน ทางด้านกองร้อยทหารพราน1201 และกองร้อยทหารพราน 1205 บ้านป่าไร่ ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่ตลาดโรงเกลือและชายแดนด้านทิศเหนือของตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญ จังหวัดสระแก้ว ได้ทำการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบข้ามชายแดนของแรงงานผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติต่างๆในพื้นที่อย่างเข้มงวด จนสามารถจับกุมแรงงานชาวกัมพูชา ที่ทำการลักลอบข้ามชายแดนจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาฝั่งประทศไทย เพื่อจะเข้าไปรับจ้างทำงานในตลาดโรงเกลือ โดยกองร้อยทหารพราน 1201 จับได้จำนวน 12 คนเป็นชายล้วน ที่ลักลอบข้ามชายแดนจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาฝั่งไทยเพื่อหางานทำ ขณะที่กองร้อยทหารพราน 1205จับได้จำนวน 5 คนแยกเป็นชาย 4 คนและหญิง 1 คน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อย 1205 ได้ทำการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนตามร่างกายทุกคนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด และได้นำตัวแรงงานทั้งหมดส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 12 ทำการผลักดันกลับประเทศกัมพูชาต่อไป
บรรยายภาพ
ภาพที่ 1-2-3-4 จนท.ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ตรวจคัดกรองเข้มกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางข้ามชายแดนเข้ามาตรวจสอบสินค้าในตลาดโรงเกลือ
ภาพที่ 5-6-7-8 จนท.ทหารพรานจับกุมชาวกัมพูชาที่ลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาหางานทำในตลาอโรงเกลือ.นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

ข่าวอาชญากรรม