กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวสันหนอกวัว และต้องมีการจำกัดนักท่องเที่ยวเหลือวันละ 70 คน

กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวสันหนอกวัว และต้องมีการจำกัดนักท่องเที่ยวเหลือวันละ 70 คน

กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวสันหนอกวัว และต้องมีการจำกัดนักท่องเที่ยวเหลือวันละ 70 คน

วันนี้ 14 ธ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วยอุทยานแห่งชาติเขาแหลม มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงามโดดเด่น เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณป่าเขาเขียว-เขาใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งลักษณะยอดเขาคล้ายหนอกวัว จึงมีชื่อเรียกว่า “สันหนอกวัว” จนถึงปัจจุบัน

เส้นทางศึกษาธรรมชาติสันหนอกวัว มีระยะทาง 12 กิโลเมตร ความสูง 1,767 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชม และศึกษาธรรมชาติในเส้นทางดังกล่าว ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ฉะนั้น อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สันหนอกวัว ประจำปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 – วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป ได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติโดยตรง เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง และดูแลรักษาอุทยานแห่งชาติ ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ สามารถควบคุมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในขีดความสามารถในการรองรับได้ ด้านนันทนาการของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จึงจำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป โดยผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติสันหนอกวัว สามารถแจ้งความประสงค์

และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034 510 431 ในเวลาทำการ (09.00-16.00 น.)
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563./
/////////////////////////////////////////////////////////////
ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

ข่าววาไรตี้-ท่องเที่ยว-อาชีพ