ราชบุรี – รมช.เกษตรและสหกรณ์ ปล่อยขบวนรถฟางอัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ราชบุรี – รมช.เกษตรและสหกรณ์ ปล่อยขบวนรถฟางอัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

ราชบุรี – รมช.เกษตรและสหกรณ์ ปล่อยขบวนรถฟางอัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 ธ.ค.63 ที่สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ราชบุรี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถบริจาคฟางอัดฟ่อนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัยภาคใต้ โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ส่วนราชการ พร้อมเกษตรกรร่วมพิธี

สำหรับฟางแห้งทั้งหมดชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยสมาชิก องค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ร่วมกันบริจาค เนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคใต้ ประชาชนจำนวนมาก ประสบกับปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ แพะ และแกะ ในพื้นที่ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมถึงอาหารที่ใช้สำหรับการเลี้ยงสัตว์

โดยฟางแห้งที่อัดเป็นฟ่อนมีทั้งหมด 20,000 ฟ่อน ซึ่งวันนี้ได้ขนส่งด้วยรถบรรทุกจำนวน 30 คัน เมื่อถึงจุดหมายแล้วจะส่งมอบให้กับกรมปศุสัตว์ จากนั้นจะทำการกระจายให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อไป

//////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม