ผู้ว่าพังงา เยี่ยมชม “สวนส้ม” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งแรกในพังงา

ผู้ว่าพังงา เยี่ยมชม “สวนส้ม” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งแรกในพังงา

ผู้ว่าพังงา เยี่ยมชม “สวนส้ม” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งแรกในพังงา

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ สวนถุงแป้ง ม.1 ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ภริยา และผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชม “สวนถุงแป้ง” สวนเกษตรของนายวินัย รัตน์ไทรแก้ว อายุ 40 ปี ประธานกลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer นายวินัยฯ ใช้ที่ดินของครอบครัวจำนวน 4 ไร่ ทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ จากเดิมที่ได้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา ได้แบ่งพื้นที่ออกมาปลูกส้มเขียวหวานและส้มโชกุนเกือบ 200 ต้น พร้อมกับใช้พื้นที่ว่างระหว่างแนวร่องทำการปลูกมะละกอ มะนาว กล้วย กาแฟ ทุเรียน พืชผักต่าง ๆ หลากหลายชนิด ทั้งยังเลี้ยงไก่ไข่ และขุดบ่อเลี้ยงปลาไว้เป็นแหล่งน้ำภายในสวน ได้เริ่มต้นศึกษาการทำการเกษตรรูปแบบใหม่ Smart Farmer อย่างจริงจัง ได้เสาะแสวงหาความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในด้านเกษตรอินทรีย์กับกลุ่ม Smart Farmer จากที่ต่าง ๆ และจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
นายวินัยฯ เปิดเผยว่า ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสวนส้มพร้อมกับถ่ายรูปจำนวนมาก แต่ถ้าเป็นวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยว 2-3 พันคนต่อวัน โดยจะเก็บค่าเข้าชมเพียงคนละ 20 บาท นักท่องเที่ยวจะสามารถถ่ายรูปได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถเด็ดผลส้มจากต้นได้ หากต้องการจะซื้อติดไม้ติดมือกลับไป ก็มีไว้จำหน่าย นอกจากนี้ยังมีน้ำส้มสด ๆ จากต้น น้ำส้มคั้นสด ๆ และผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ไว้จำหน่าย โดยสวนส้มแห่งนี้ถือเป็นแห่งแรกในจังหวัดพังงา และยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานในการทำเกษตรแนวใหม่ให้สำหรับผู้ที่สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป.

ภาพ ส.ปชส.พังงา
ยุวลักษณ์ ขนิษฐนาม ผู้สื่อข่าว จ.พังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม เกษตร ปศุสัตว์