สุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร แถลงข่าว การจัดงานอนุรักษ์ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาหารปลอดภัย

สุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร แถลงข่าว การจัดงานอนุรักษ์ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาหารปลอดภัย

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
เวลา 17.00 น. นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอำเภอถลาง พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร พนักงานและพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลศรีสุนทรร่วมกัน แถลงข่าว การจัดงานอนุรักษ์ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2563 ณ สวนสาธารณะขุนน้ำบางมะลวน ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม