ราชบุรี – กกต.เมืองโอ่ง แจกหีบบัตร-อุปกรณ์เลือตั้งอบจ.

ราชบุรี – กกต.เมืองโอ่ง แจกหีบบัตร-อุปกรณ์เลือตั้งอบจ.

ราชบุรี – กกต.เมืองโอ่ง แจกหีบบัตร-อุปกรณ์เลือตั้งอบจ.

เวลา 09.00 น. วันที่ 19 ธ.ค.63 ที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผวจ.ราชบุรี ประธานคณะการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อม น.ส.สุกี ศรีสุเทพ ผู้อำนวยการารเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เข้าตรวจบัตรเลือกตั้งพร้อมคูหาเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารที่ใช้ในการเลือกตั้ง ก่อนนำส่งมอบให้แก่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอทั้ง 10 อำเภอ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แต่ละหน่วยเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 1,151 หน่วย รวม 30 เขตเลือกตั้ง

ทั้งแนะนำการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ภายใต้สถานการณ์ Covide-19 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 1 วันเท่านั้น โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ปกครอง มาคอยรักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลบัตรเลือกตั้ง ขณะนำไปส่งมอบให้แต่ละอำเภอด้วย

////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม