แม่ทัพภาคที่ 4 ติดตามสถานการณ์คุมเข้มตลอดแนวชายแดน ตากใบ สุไหงโก-ลก แว้ง นราธิวาส สกัดกั้นแรงงานต่างด้านหลบหนีเข้าเมือง

แม่ทัพภาคที่ 4 ติดตามสถานการณ์คุมเข้มตลอดแนวชายแดน ตากใบ สุไหงโก-ลก แว้ง นราธิวาส สกัดกั้นแรงงานต่างด้านหลบหนีเข้าเมือง

แม่ทัพภาคที่ 4 ติดตามสถานการณ์คุมเข้มตลอดแนวชายแดน ตากใบ สุไหงโก-ลก แว้ง นราธิวาส สกัดกั้นแรงงานต่างด้านหลบหนีเข้าเมือง
ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ การลักลอบข้ามแดนของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักมนุษยธรรม และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบในพื้นที่ร่วมประชุม
ในมาตรการสกัดกั้นและควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส หน่วยได้บูรณาการคนและเครื่องมือร่วมกับทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด ที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ซึ่งประเทศมาเลเซียได้ปิดชายแดน และรัฐบาลไทยได้ประกาศชะลอการเดินทางเข้าประเทศ นั้น หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบได้ดำเนินการปิดด่านพรมแดน และช่องทางท่าข้ามตามแนวชายแดนทั้งหมด พร้อมเสริมกำลังกองร้อยทหารพรานเชิงรุก ชุดป้องกันชายแดน ชุดเฝ้าตรวจชายแดน ชุดลาดตระเวนทางน้ำ เพื่อควบคุมบุคคลลักลอบผ่านเข้า-ออก ตามแนวชายแดน และเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนทางน้ำโดยใช้ยุทโธปกรณ์พิเศษ ติดตั้งสปอร์ตไลท์เพิ่มแสงสว่าง และติดตั้งเครื่องกีดขวางตามช่องทางธรรมชาติ ตลอดแนวชายแดน ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ ควบคุมการคมนาคม บนเส้นทางหลัก และเส้นทางรอง เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่พื้นที่ตอนใน พร้อมทั้งร่วมกับหน่วยกำลังทั้ง 3 ฝ่าย จัดทำข้อตกลง (MOU) ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน รับผิดชอบพื้นที่ตอนใน ซ้อนกำลังทหาร ตลอดแนวชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้ามาของคนไทยและแรงงานต่างด้าวจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันมีการรายงานของการลักลอบเข้ามาและถูกควบคุมได้จำนวน 79 ราย คือแรงงาน กัมพูชา ลาว และเวียดนาม
แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ด้านเจ้าหน้าที่เราเองต้องปฏิบัติตามหลักกฎหมาย และยึดหลักมนุษยธรรม ที่สำคัญดำเนินตามกระบวนการเฝ้าระวังตามมาตรการควบคุมของ สบค.อย่างเต็มที่ ให้ได้ความปลอดภัยต่อพ้น้องประชาชนตามแนวชายแดน วันนี้มาหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้การตำรวจ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ชุดป้องกันชายแดน หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ให้มีการควบคุมที่เข้มข้น ปัจจุบันดำเนินการสถานที่กักกันในพื้นที่ ส่วนพวกที่หลบหนีเข้าเมืองได้แยกกักกันเป็นการเฉพาะ แต่ยังคงยึดมาตรฐานเดียวกัน เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อเข้าสู่การผลักดันออกกลับสู่ประเทศต้นทาง เน้นย้ำกำลังพลเจ้าหน้าที่ให้ดูแลป้องกันตัวเองตลอดเวลา การสัมผัส การสวมหน้ากากอนามัย ชุดป้องกันต่าง ๆ ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองโดยตลอดอย่างเข้มแข็ง ด้าน พลเอกณรงค์พันธ์ จิตแก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ท่านมีความเป็นห่วงทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ และมาตรการควบคุม ได้ส่งกำลังสนับสนุนควบคู่กำลังป้องกันชายแดนลาดตระเวนคุมเข้มตามแนวชายแดน ฝากถึงพี่น้องประชาชนการ์ดอย่าตก ช่วยกันสอดส่องดูแลเฝ้าระวังพื้นที่ พบความผิดปกติ บุคคลแปลกหน้าแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที ขอให้มั่นใจในการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนจะสามารถกลั่นกรองคุมเข้มแนวชายแดนได้

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม