ผลคะแนนนายก อบจ.และสจ. จ.พังงา

ผลคะแนนนายก อบจ.และสจ. จ.พังงา

ผลคะแนนนายก อบจ จ.พังงา

1.อ.ตะกั่วทุ่ง
เบอร์ 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม 3041
เบอร์ 2 นายธราธิป  ทองเจิม 7,458
เบอร์ 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช 9,594
บัตรเสีย 1,386
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,771
รวมผู้มาใช้สิทธิ์ 20,093

2.อ.กะปง
เบอร์ 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม 1,201
เบอร์ 2 นายธราธิป  ทองเจิม 3,514
เบอร์ 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช 2,584
บัตรเสีย 282
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 625
รวมผู้มาใช้สิทธิ์ 7,299

 

3.อ.เกาะยาว
เบอร์ 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม 712
เบอร์ 2 นายธราธิป ทองเจิม 3,353
เบอร์ 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช 2,707
บัตรเสีย 817
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  379
รวมผู้มาใช้สิทธิ์ 6,772

4.อ.คุระบุรี
เบอร์ 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม 1,590
เบอร์ 2 นายธราธิป  ทองเจิม  5,355
เบอร์ 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช  4,900
บัตรเสีย 532
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 848
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 13,225

5.อ.ตะกั่วป่า
เบอร์ 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม 3,774
เบอร์ 2 นายธราธิป  ทองเจิม 9,754
เบอร์ 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช 7,188
บัตรเสีย 1,437
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,874
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 24,027

6.อ.เมือง
เบอร์ 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม 3,120
เบอร์ 2 นายธราธิป  ทองเจิม 8,328
เบอร์ 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช 6,740
บัตรเสีย 949
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,773
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 20,910

7.อ.ทับปุด
เบอร์ 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม 1,908
เบอร์ 2 นายธราธิป  ทองเจิม 6,408
เบอร์ 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช 3,515
บัตรเสีย 907
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,367
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 14,105

 

 

8.อ.ท้ายเหมือง
เบอร์ 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม  4,319
เบอร์ 2 นายธราธิป  ทองเจิม 7,589
เบอร์ 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช 8,835
บัตรเสีย 1,794
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 2,836
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  25,364

 

***** รวมคะแนนของผู้สมัคร นายก อบจ พังงา**

เบอร์ 1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม 19,665
เบอร์ 2 นายธราธิป  ทองเจิม 51,750
เบอร์ 3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช 46,063

*** ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 11,473
***  บัตรเสีย  8,104
**** บัตรดี 117,478
*** ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 198,125
*** ผู้มาใช้สิทธิ์ 135,817
*** คิดเป็นผู้มาใช้สิทธิ์  69.14 %

 

 

 

 

 

 

การเมือง ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม