ฝ่ายปกครองและส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หมู่ 2 บ้านน้ำเค็มเฝ้าระวัง ตรวจสอบ แรงงานต่างด้าว และผู้ที่เดินทางไปยังในพื้นที่เสี่ยง จากสถานการณ์การระบาดของโรคโรคโควิด-19

ฝ่ายปกครองและส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หมู่ 2 บ้านน้ำเค็มเฝ้าระวัง ตรวจสอบ แรงงานต่างด้าว และผู้ที่เดินทางไปยังในพื้นที่เสี่ยง จากสถานการณ์การระบาดของโรคโรคโควิด-19

วันนี้ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยเอกพงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วย นายฐานันดร์ พรหมบุญแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง บูรณาการร่วมกับสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่า รพ.สต. บ้านน้ำเค็ม สอ.บางม่วง พร้อมทั้ง อสม.หน่วยงาน ส่วนท้องถิ่น อบต.บางม่วงนำโดย นายธงชัย หันช่อ นายก อบต.บางม่วง
นายอนุพงศ์ ฉิมอินทร์ รองนายก อบต.บางม่วง ปลัดอบต.และทีมงาน
กำนันตำบลบางม่วง ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ลงพื้นที่หมู่ 2 บ้านน้ำเค็มเฝ้าระวัง ตรวจสอบ แรงงานต่างด้าว และผู้ที่เดินทางไปยังในพื้นที่เสี่ยง จากสถานการณ์การระบาดของโรคโรคโควิด-19 กรณี Lockdown จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการดำเนินการดังต่อไปนี้
​1.ทีม เจ้าพนักงานควบคุมโรค อำเภอตะกั่วป่า ลงพื้นที่ แพวิรัตน์ และแพโชคธวัชชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยดำเนินการ เฝ้าระวัง ในพื้นที่เสี่ยง โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ เบื้องต้น การให้ความรู้/การเฝ้าระวังป้องกันโรค โควิด 19
​2.ผู้ที่เดินเข้าออก จ.สมุทรสาคร ได้ประสาน ให้เข้ารับการตรวจ โควิด ณ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จำนวน 5 ราย
3.ดำเนินการมาตรการเชิงรุก ค้นหา คัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันและประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ บ้านน้ำเค็ม/สถานประกอบการ ตามนโยบาย อสม.เคาะประตูบ้าน โดยเริ่มดำเนินการ ในวันที่ 21 ธค 63 เป็นต้นไป หากมี ประชาชน เข้า ออก พื้นที่ระบาด ให้แจ้ง ต่อ จพง.ควบคุมโรค ระดับ พื้นที่ และปฏิบัติตามข้อกำหนดตามประกาศของจังหวัด
4.ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการขนส่งปลาจากแพปลาบ้านน้ำเค็มว่ามีความเกียวโยงกับบริษัทขนส่งในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลบางม่วง พร้อมทั้งทำการซักประวัติคัดกรอง จากผลการตรวจสอบพบว่าผู้ที่ไปรับปลาจากแพปลาบ้านน้ำเค็มไม่ได้เข้ากระบวนการขนส่งกับทางบริษัท นี้ แต่ผู้ที่รับ-ส่งปลาเป็นการดำเนินการส่วนบุคคล โดยจะดำเนินการติดตามต่อไป
ว่าที่ ร.อ.พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์. นายอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม