ราชบุรี – อ.บ้านโป่ง”ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดเข้ม ในแรงงานต่างด้าว

ราชบุรี – อ.บ้านโป่ง”ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดเข้ม ในแรงงานต่างด้าว

ราชบุรี – อ.บ้านโป่ง”ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดเข้ม ในแรงงานต่างด้าว

นายอำเภอบ้านโป่ง ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานชาวเมียนมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 23 ธ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอบ้านโป่ง พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง จนท.สสอ.บ้านโป่ง และ รพ.สต.พื้นที่ จนท.ตำรวจ สภ.บ้านโป่ง ฝ่ายปกครองในท้องที่ ต.สวนกล้วย ต.หนองอ้อ อบต.สวนกล้วย เทศบาลตำบลกระจับ และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมตรวจสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีการจ้างแรงงานชาวเมียนมา เพื่อตรวจคัดกรองโรคจากแรงงานฯ ถูกกฎหมาย ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ดังนี้

โดยได้เข้าตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แรงงานชาวเมียนมา บริษัท แกรนด์เอเชีย อุตสาหกรรม จำกัด หมู่ 4 ต.สวนกล้วย ประกอบกิจการผลิตอาหาร ผัก ผลไม้บรรจุกระป๋อง มีแรงงานชาวเมียนมา จำนวน 44 คน ผลการตรวจแรงงานชาวเมียนมา มีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และตรวจสอบที่มาของแรงงานเมียนมา พบว่า บริษัทฯ ได้ทำ MOU จ้างแรงงานกับเมียนมา โดยรับแรงงานจากเมืองย่างกุ้งโดยตรง ทั้งนี้ แรงงานทั้งหมดพักอาศัยในหอพักของบริษัทฯ โดยไม่มีการเดินทางไปในพื้นที่อื่นแต่อย่างใด

จากนั้นได้เข้าตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แรงงานชาวเมียนมา บริษัท เค.เอช.เอ็นเท็กซ์ไทล์ จำกัด หมู่ 14 ต.หนองอ้อ ประกอบกิจการผลิตผ้าสำเร็จรูป จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานแห่งที่ 1 มีแรงงานชาวเมียนมา จำนวน 30 คน และโรงงานแห่งที่ 2 มีแรงงานชาวเมียนมา จำนวน 25 คน ผลการตรวจแรงงานชาวเมียนมาทั้ง 2 แห่ง มีอุณหภูมิ ร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส โดยผู้ประกอบการมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ให้แรงงานพักอาศัยภายในโรงงาน ห้ามไปพักอาศัยนอกโรงงาน และห้ามไปมาหาสู่กับแรงงานนอกพื้นที่อย่างเด็ดขาด

//////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม