ยงยุทธ จิตสำรวยนายอำเภอท้ายเหมือง ประธานคณะทำงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ประชุม ชี้แจง กำชับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำอปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยงยุทธ จิตสำรวยนายอำเภอท้ายเหมือง ประธานคณะทำงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ประชุม ชี้แจง กำชับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำอปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ เวลา 13.30 น.นายยงยุทธ จิตสำรวยนายอำเภอท้ายเหมือง ประธานคณะทำงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)อำเภอท้ายเหมือง ดำเนินการประชุม ชี้แจง กำชับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำอปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมยุทธการ กองร้อย อส.อท้ายเหมือง ที่ 8 โดยจัดทีมตำบล จำนวน 6 ทีม ทีมหมู่บ้าน จำนวน 6 ทีม ให้ SCAN ทุกครัวเรือน ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ตรวจสอบผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่เสี่ยง พร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ
-เวลา 15.30 น. นายอำเภอท้ายเหมือง และคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว ณ บริษัท อเควล่า หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 ต.ท้ายเหมือง ตรวจสอบแรงงาน จำนวน 94 คน แยกเป็น คนไทย จำนวน 12 ราย สัญชาติพม่า จำนวน 75 ราย สัญชาติลาว จำนวน 2 ราย และมอญ จำนวน 5 ราย
ผลการตรวจสอบยังไม่พบเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม