ผู้ว่าฯ สระแก้ว ” เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ผู้ว่าฯ สระแก้ว ” เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ผู้ว่าฯ สระแก้ว ” เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้ว

นายทวีศักดิ์ บัวพา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวรายงานว่า ” วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ” และการเปิดศูนยฺ์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการปีใหม่ 2564 ของจังหวัดสระแก้ว

สืบเนื่องจาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะมีวันหยุดหลายวันติดต่อกัน จะส่งผลให้ประชาชนที่ทำงานต่างถิ่นเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาว รวมทั้งนักท่องเที่ยวเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพิ้นที่จังหวัดสระแก้ว

จากข้อมูลในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 พบว่า การเกิดอุบัติเหตุ 30 ครั้ง บาดเจ็บ 24 ราย และเสียชีวิต 5 ราย ส่วนมากเกิดจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา และขับรถเร็ว ถนนที่เกิดเหตุเป็นถนนสายรอง ได้แก่ ถนน อบต.ในหมูบ้าน

สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ทางศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้กำหนด ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564 และได้ตั้งจุดตรวจหลัก 24 จุดตรวจ ตามนโยยายของรัฐบาล ทั้งภาครัฐ และเอกชน และภาคประชาชน แบบบูรณาการ ร่วมกัน โดยใช้หลักกลไกประชารัฐเป็นแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แนวติดการรณรงค์ ” ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ” พร้อมกำหนดมาตรการเน้นหนัก ได้แก่ มาตรการบังคับใช้กฎหมาย 10 รสขม ( 1ร. 2ส.3ข. 4ม.) 1.ความเร็ว, 2. 2ส. ไม่ย้อนศร ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 3. 3ข ไม่มีใบขับขี่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่แซงในที่คับขัน และ 4. 4ม.เช่น เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย มอร์เตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย ใช้โทรศัพย์มือถือขณะขับขี่

การจัดตั้งด่านตรวจจุดสกัด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด และจริงจัง ทุกด่านชุมชน เพื่อสกัดและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนในทุกหมู่บ้านและชุมชน

หลังจากพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ได้มี บริษัท ห้างร้าน เอกชน ได้สนับสนุนมอบน้ำดื่ม ให้แจกจ่ายไปยังจุดตรวจต่างๆ เป็นจำนวนมาก พร้อมปล่อยแถวสายตรวจ เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องปรามด้วย

ภาพ/ข่าว โดย
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงค์ อู้อี้
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ
จัด กุ่มประสิทธิ์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทั่วไป สังคม